Hampus är  affärsrådgivare på Odd Hill och arbetar framförallt med våra kundrelationer. Han är involverad  i många nätverk och representerar ofta Odd Hill utåt. Samtidigt anordnar han event, såväl interna som tillsammans med kunder och samarbetspartners. Han arbetar även med personaltillväxten och håller i kontakterna med relevanta utbildningar för att hitta hungriga praktikanter.

-Vi vill erbjuda unga talanger i början av sin karriär en möjlighet att få arbeta i riktiga uppdrag tillsammans med seniora utvecklare på Odd Hill. På så sätt bygger praktikanterna upp sin erfarenhet, samtidigt som vår befintliga personal får möjlighet att agera som mentorer. Faller allt väl ut under praktiken är målet att kunna erbjuda en fast anställning efter utbildningen. Jag gillar verkligen den modellen för att rekrytera. Det senaste året har vi anställt hela 5 praktikanter, inklusive mig själv. Superkul verkligen!

Vad har du för bakgrund?

- Jag arbetade tidigare som områdeschef i Skåne för en stor gymkedja. Där byggde jag upp min erfarenhet kring försäljning, kundservice, rekrytering och bemanning. 

Så hur hamnade du på Odd Hill?

För några år sedan ville jag byta bransch, så jag sadlade om och utbildande mig inom System- och webbutveckling i agila metoder. Utbildningen såg jag som ett komplement till mina tidigare erfarenheter och jag ville snarare arbeta med affärsrådgivning och projektledning än som webbutvecklare. Jag fick möjligheten att praktisera på Odd Hill och efter utbildningen fick jag en skräddarsydd roll som passade mig väldigt bra! Kunskaperna från utbildningen gav mig ha en bra förståelse för tjänsterna vi säljer, och jag kan kommunicera i hela ledet från utvecklare till kund.

Vad jobbar du med just nu?

- Jag har nyligen sammanställt Odd Hills kundundersökning och planerar nu en rad spännande event inför hösten!

Vad kul! Hur blev resultatet på kundundersökningen?

- Vi är väldigt nöjda! Vi fick både konstruktiv feedback och lovord från våra kunder. Det är såklart alltid roligt när vi som företag får höra att vi upplevs som transparenta, tillförlitliga och att vi levererar tjänster av god kvalitet. Men det är också viktigt att vi får återkoppling på vilka områden vi kan förbättra. Men kundundersökningen är egentligen bara en liten kvantitativ del och fungerar snarare som en temperaturmätare i våra kundrelationer. De personliga mötena med våra kunder är såklart alltid det absolut viktigaste. Målet för Odd Hill är att bygga långsiktiga kundrelationer. Kommunikation och tydliga förväntningar är nyckeln, precis som i alla andra relationer.