Lansering av webbplats: Web Manuals

Nyligen lanserade vi en ny webbplats för Web Manuals, en SaaS-tjänst riktad mot flygbolag. Vi producerade design och teknisk lösning, där kravet på teknikval stod i centrum. Det var ett krav från kundens sida att webbplatsen byggdes med Open Source-teknologin Node.js, och valet föll på systemet KeystoneJS.

 

webmanuals.aero

 

Arbetet med webbplatsen möjliggjorde för oss att dra nytta av vårt arbetsflöde inom design då ett grundläggande förarbete gjordes och itererades på med hjälp av prototyper. Den för oss i skarpa projekt nya plattformen Keystone gav oss också möjligheten att utvecklas ytterligare och lägga till och utvärdera ännu ett spännande verktyg för våra utvecklare.

 

 

Mer utförlig information om uppdraget kommer inom kort, så håll utkik! Sidan lanserades den 25 augusti.

Besök sidan här: www.webmanuals.aero