Foto: Ian Schneider

Motiverande morötter

Ett ämne som ständigt är på tapeten och aldrig känns föråldrat måste vara ledarskap. Inspiration och passion likaså, och kombinationen mellan dem är riktigt hett. Det sägs att vi ska eftersträva en passion i våra liv, i vårt dagliga arbete, men även inspirera andra till att finna en passion i livet. Och visst blir arbetet så mycket roligare om man är passionerad i det man gör? Historieböckerna menar det, den oändliga mängden TED-talks kring inspiration och motivation menar det, citat på Instagram inspirerar oss att vara den bästa versionen av oss själva, att vara passionerade i allt vi gör. Och precis som alla andra, tror vi också på att lyckade projekt är resultatet av passionerade team.

Passionerade projektteam

Att arbeta i team anser vi för med sig många fördelar. Vi kan ta del av varandras kunskaper och stötta varandra i projektets alla beslut men också för att sprida engagemang och energi i arbetet. Ett projekt är inte alltid en dans på rosor och vi stöter på både tidspressade deadlines och svårtolkade kravspecifikationer som ibland kan resulterar i en stor frustration i teamet. Vi anser att våra kunder får bättre produkter om ovanstående hinder kan elimineras och istället ses som möjligheter och utmaningar - detta uppfylls om teamet känner en viss typ av engagemang för projektet.

Vad är det då som gör att våra team känner sig passionerade och levererar kvalitetsgranskade produkter?

Interna föreläsningar

Vi tror att utbytet av kunskap och intresse är något som engagerar våra medarbetare till att finna inspiration på arbetsplatsen. Det kan vara allt från att rådfråga en kollega med en annan typ av kunskap till att hålla en lunchföreläsning om ett spännande ämne.

Odd Hill brukar med jämna mellanrum anordna interna lunchföreläsningar för hela företaget. Lunchföreläsningarna är 30 minuter långa och berör ett ämne som kan ses relevant för utvecklare, designers eller projektledare - ibland hittar vi ämnen som alla på företaget finner intressant och lärorikt. Vi ser även lunchföreläsningarna som ett lysande tillfälle att informera eller lära ut nya verktyg som berör alla på företaget - den verbala kommunikationen är ju ändå den bästa. Det ger även möjlighet för frågor och längre diskussioner som inte ges lika bra inne i våra interna chattkanaler. Alla medarbetare på Odd Hill uppmanas att dela med sig av nya eller gamla kunskaper via föreläsningar.

Även om vi aktivt arbetar med att hitta nya inspirationskällor och trender är det inte möjligt att alltid ligga på topp. Alla har varit med om att det någon gång tagit emot extra och då måste det finnas svägrum att “leka av sig” och testa sina vingar för att hitta nya passionerade ämnen.

Utvecklardag

Vi på Odd Hill har en gång i månaden något vi kallar för Utvecklardag. Under denna dag släpper alla på företaget allt som har med kundbaserade projekt att göra och istället fokuserar på att utveckla oss själva - det är ett ypperligt tillfälle att få “leka av sig”. Det som kan göras på en utvecklardag är i princip allt mellan himmel och jord, det kan vara allt från att sitta och lära sig ett nytt kodspråk, undersöka en ny trend, bygga en lanseringsväska, eller arbeta i interna projekt. Vi har på senare dar börjar forma projektgrupper på utvecklardagarna där vi tillsammans kombinerar vår expertis för att skapa verktyg som underlättar i vårt dagliga arbete.

Utvecklardagarna är främst för att driva medarbetarna framåt mot egna mål men också för att ta del av varandras kunskaper och intressen. Stämningen på utvecklardagen har dessutom visat sig vara otroligt energisk och vi hoppas att det bidrar till en mer inspirerande miljö på företaget - som såklart resulterar sig i välproducerade produkter till våra kunder. Det blir en dag fri att leka av sig kring tankar och praktiskt testa sådant man annars inte hinner i de hektiska projektperioderna.

Det har inte hänt många gånger - men det har hänt. Vi har hållit vår utvecklardag på annan ort, och bedömningen hittills är att det var en hit. Vi har bland annat suttit nere hos vår kund på Malmö Museer en halvdag för att undersöka och brainstorma kring vad vi kan göra för att utveckla vårt befintliga projekt med dem ännu mer. Det var otroligt givande att få arbeta utanför kontorets fyra väggar, och det genererade en frisk fläkt genom hela företaget som höll i sig långt efter dagens slut. Faktum är att vi månader efter fortfarande pratar om just den dagen.

Baserat på detta tror vi väldigt mycket på idén om att ibland verka utanför företagets bunker, att hämta inspiration utifrån för att lyfta energin på företaget.

Avslutningsvis vill vi dela med oss av vad vi kallar “5 snabba med Odd Hill”. Följande tips anser vi är de 5 ledande faktorerna för att skapa en inspirerande arbetsmiljö.

  • Interna och externa föreläsningar
  • Studiebesök
  • Miljöombyte
  • Kickoff / Afterworks
  • Utmaningar

Skrivet i samarbete med Jennifer Meurling