Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
Vy över Malmö Stad

Tillgänglighetsanpassad webbplats

År:

2020

Klient:

Business Region Skåne

Roll:

Utveckling

Tillgänglighetsanpassning

Besök webbplatsen

Att ha en tillgänglighetsanpassad webbplats har fram tills nu varit något som de flesta företag prioriterat ned. Man har motiverat det med att målgruppen i behov av en tillgänglig webbplats är så pass liten i jämförelse med resten i stort att det inte spelat någon roll. Men detta ska komma till att ändras nu!

Bakgrund

Fram tills nyligen har det varit upp till varje företag med webbplats att själva bestämma om tillgänglighet är något man vill anpassa för eller ej. För offentlig verksamhet som statliga och kommunala myndigheter men också för privata aktörer med samhällsbärande funktion som skola och omsorg har förutsättningarna redan förändrats. Alla nya webbplatser byggda efter den 22 september 2019 måste redan nu vara anpassade och från och med i höst den 23 september 2020 måste även alla gamla webbplatser vara tillgänglighetsanpassade. Näst på tur kommer alla webbapplikationer som ska vara anpassade senast den 23 juni 2021.

För att som offentlig verksamhet uppfylla tillgänglighetskraven ska webbplatser och senare webbapplikationer uppnå klass AA i WCAG 2.1 direktiven. En tillgänglig webbplats kan hjälpa människor med alla möjliga former av handikapp; fysiska tex synskada såväl som kognitiva tex dyslexi.

Men tillgänglighetsanpassningar är inte enbart en fråga för offentlig verksamhet. Man kan se att webbplatser som använder tillgänglighetsanpassade webbtekniker drar fördel i organiska träffar hos de stora sökmotorerna som Google. Det kan med andra ord vara en lönsam investering som kan ge stora fördelar mot konkurrenter.

Uppdraget

Region Skåne var i behov av att samla fem av deras varumärken i en plattform på ett kostnadseffektivt sätt men som samtidigt tillät varje bolag att kommunicera och se ut på sina unika sätt. Odd Hill anlitades för uppdraget och i februari 2019 lanserades en så kallad multisajt, flera till synes olika webbplatser men som bygger på en och samma installation och kodbas.

En del i uppdraget redan vid lanseringen 2019 var att bygga en tillgänglighetsanpassad webbplats efter kraven som fanns då, WCAG 2.0 AA. Under hösten 2019 gjordes en analys av plattformen för att se vilka åtgärder som krävdes för att den skulle leva upp till de uppdaterade direktiven i WCAG 2.1 AA. Odd Hill fick även detta uppdrag och under våren 2020 lanserades den uppdaterade tillgängliga plattformen.

Webbplatser som vi tillgänglighetsanpassat i installationen:

Exempel på åtgärder

När man tillgänglighetsanpassar en webbplats finns det många saker man ska tänka på; kodmässigt, strukturellt och redaktörsmässigt. Här följer ett urval av de problem som åtgärdades:

  • Förbättrad semantik - det ska vara tydligt för den som till exempel använder en skärmläsare att förstå vad olika knappar och val betyder
  • Det måste finnas minst två sätt för besökaren att navigera i sidstrukturen, tex via meny, sökfunktion, webbplatskarta, A-Ö lista eller taggmoln.
  • Alla funktioner ska kunna hanteras via ett tangentbord
  • Förtydliga vad som är länkar på fler än ett sätt. Det räcker tex inte med att märka ut länkar med en färg om någon som är färgblind ska uppfatta det.
  • Alternativtexter på bilder för att även de som inte kan se ska förstå vad bilden innehåller.
  • Använda rubriker med hierarkisk strukturell ordning som gör det tydligt och enkelt att navigera bland innehållet på en sida.
  • God läsbarhet till exempel genom att undvika kursiv text.
  • Märk upp fält i formulär så att användare som använder skärmläsare förstår hur fälten ska fyllas i.
  • Förenkla möjligheten att tabba sig fram i innehållet på webbplatsen.

Behöver ni en tillgänglighetsanpassad webbplats?

Odd Hill har hjälpt många kunder med att tillgänglighetsanpassa sina webbplatser. Du hittar ännu mer information på ämnet i denna artikel.

Vi på Odd Hill kan hjälpa er med att analysera och skriva en rapport på de åtgärder som måste lösas på just er webbplats. Har ni redan fått en rapport kan våra utvecklare hjälpa er att anpassa webbplatsen efter de åtgärder som rekommenderas. Är ni en offentlig verksamhet hjälper vi er gärna att skriva den tillgänglighetsrapport som krävs och som redogör för vilka åtgärder ni vidtagit för att leva upp till tillgänglighetskraven.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med mig

Sebastian Larsson
Utvecklare
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!