Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
Person som skriver

Konsten att uppfinna ett eget hjul?

År:

2022

Klient:

Ditt Projekt?

Roll:

Design

Utveckling

E-handel

Besök webbplatsen

Här vill vi berätta om det speciella arbete vi gör för några av våra kunder. Som digital byrå får vi ofta uppdraget att bygga unika affärskritiska system och lösningar. Av olika anledningar kan vi inte lägga upp dem på hemsidan eller prata om dem i stort. Inget konstigt med det. Av sekretess- eller konkurrensskäl vill våra kunder inte visa upp dem utanför den egna organisationen eller kundkretsen.

Men samtidigt vill vi ändå dela med oss av av de erfarenheter och lärdomar vi samlat på oss under våra drygt tio år i branschen. Vi har haft privilegiet att få göra många olika spännande “hemliga” uppdrag under årens lopp. Även om mycket skiljer dem åt så är processen i stort den samma – en process som vi förädlat fram till vad den är idag.

Att bygga smarta och driftsäkra affärskritiska lösningar är vår kopp te

Vi lever i en tid där digitaliseringen skapar nya möjligheter för företag i de flesta branscher. Kanske handlar det om att effektivisera och spara tid. Kanske är det en potentiell väg att öka vinstmarginalen eller vinna marknadsandelar. Eller så sker en banbrytande disruptiv förändring som företaget snabbt vill utnyttja.

I en del fall kanske det finns ett behov av hjälp med att visualisera och konkretisera hur digitalisering skulle kunna hjälpa och gynna företaget i fråga. Här har Odd Hill en viktig roll att spela som bollplank och kreativ partner. Som digital byrå ser vi det som vår naturliga roll att hjälpa och vägleda dig som kund i det digitala landskapet.

Nytt eller befintligt två sidor av samma värdefulla mynt

Att uppfinna ett eget hjul och vara först med det, kan hjälpa ett företag att snabbt ta marknadsandelar. Det har vi sett flera gånger. Men det är inte alltid man behöver bygga nytt. Det finns många väldigt bra färdiga system och lösningar att tillgå på marknaden. Här handlar det istället om att använda dessa på ett smart och kreativt sätt, vilket kan leda till kraftigt ökade vinstmarginaler.

Befintliga lösningar är som regel det enklaste och mest kostnadseffektiva alternativet. Men ibland finns det inga färdiga lösningar att tillgå eller så behöver man göra så pass stora anpassningar att det blir mer kostnadseffektivt att bygga något eget. Då handlar det återigen om att bygga en egen lösning. Allt handlar om vad man vill uppnå och på vilket sätt.

Vinsten med att bygga något från grunden

Vi ska inte ljuga. Att utveckla en affärskritisk lösning från scratch är en utmaning som potentiellt kan kräva en hel del arbete. I gengäld får ditt företag ett system eller en applikation som gör precis det ni vill och behöver. Men hur vet man att man gör rätt saker? En viktig fråga som har många lager, alltifrån det affärsmässiga incitamentet till rent tekniska aspekter.

Förarbetet det viktigaste momentet

Vikten av att göra ett bra förarbete kan inte nog betonas. Hur pass omfattande det ska vara beror naturligtvis på projektets storlek, komplexitet och budget.

Finns det ingen sammanfattande dokumentation om varför ni vill genomföra projektet och vilken nytta det ska göra, rekommenderar vi att vi skriver ihop ett business case. Ett sådant dokument skapar en nödvändig initial tydlighet och samsyn, inte bara för de som ska driva projektet utan även för de som beslutar om finansieringen. Är du nyfiken på hur man skriver ett bra business case får du en bra vägledning i den här artikeln.

Är det ett komplext projekt med många okända faktorer som behöver utredas, rekommenderar vi att vi gör en förstudie. Vår erfarenhet är att den investeringen snabbt betalar sig och att den ofta är en viktig framgångsfaktor. Att undersöka och reda ut frågeställningar är en naturlig del av alla utvecklingsprojekt. Det säkerställer att vi inte missar några viktiga parametrar. Här kan du läsa mer om vad en förstudie skulle kunna innehålla.

Att förstå er som kund och era behov

För att kunna erbjuda optimala digitala lösningar behöver vi ofta gå djupare än projektnivå. Processen där vi når den kännedomen om er som verksamhet kan se ut på olika sätt. En förstudie är naturligtvis en riktigt bra början. Efter att den är klar har vi som regel en riktigt bra förståelse för ert företag och er verksamhet.

En gemensam workshop är också ett bra sätt för oss att lära känna varandra och ha ett kunskapsutbyte. Med en bra struktur kan vi på några timmar effektivt arbeta oss genom och nå samsyn runt de viktigaste punkterna och kriterierna. Workshopen kommer att lägga en riktigt bra grund för ett sådant dokument, oavsett om det handlar om att definiera en projektplan, handlingsplan eller strategi.

Med regelbundna möten och avstämningar, där både du som kund och teamet på Odd Hill deltar, fördjupas den kännedomen ännu mer. Vi får en ännu bättre förståelse för era specifika utmaningar och förutsättningar. Och ni får insikt i hur vi arbetar. Det är ofta i dessa möten som de bästa idéerna föds.

Hur tar vi reda på att vi gjort och det vi gör är rätt?

Lika viktigt som att komma på en riktigt bra ide och bygga ett eget hjul, är det att undersöka hur väl man lyckats. Det finns alltid nyttiga lärdomar att göra och viktiga slutsatser att dra med tanke på den fortsatta verksamheten och framtida projekt.

Men för en del lärdomar och slutsatser, menar vi att det är för sent att vänta till slutet då det är för sent. Därför är löpande testning och utvärdering en naturlig och viktig del av vår iterativa process. Det kan handla om att göra ett proof of concept, flödesdiagram eller liknande, för att kontrollera bärigheten i en idé. Det kan också vara användartester av lösningen eller att tidigt jämföra prestanda med andra lösningar. Att tänka kritiskt och att stegvis förbättra produkten är ett mindset som alla utvecklare på Odd Hill har.

Att ha Odd Hill som leverantör

Odd Hill är en digital byrå som kännetecknas av en öppen, transparent och inkluderande arbetskultur. Du som kund är hjärtligt välkommen att hälsa på oss. Vill du får du mer än gärna dröja dig kvar hos oss, sitta och jobba i våra fina lokaler.

Vi vill att du som kontaktperson och produktägare ska känna dig som en i teamet på Odd Hill. Samtidigt som vi gärna vill att ni ska känna att vi är en del av ert team och att vi gemensamt arbetar mot era mål. Vi älskar när vi kan hjälpa och vägleda våra kunder i det komplexa digitala landskapet och förklara saker på ett begripligt språk som alla kan förstå.

Kontakta oss

Jag berättar gärna mer

Olof Bokedal
CTO
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!