Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
Ung person i svart vitt

Att designa med omtänksamhet för tonåringar

År:

2019

Klient:

Skånegy

Roll:

Design

Utveckling

Strategi

Besök webbplatsen

skanegy.se - är den publika webben där elever i Skåne får information om vilka gymnasieutbildningar de har att välja mellan, hur de söker in på dessa och allt de bör tänka på inför valet. Webbplatsen var i behov av en ordentlig uppdatering både funktionellt och visuellt, och vårt uppdrag blev att uppgradera systemet från Drupal 7 till Drupal 8 och uppdatera UX & visuell design - med elever i årskurs 8 och 9, som den primära målgruppen.

Uppdraget - Hög kvalitet på UX och design

Skånegy byggdes 2012, och väldigt mycket har hänt sedan dess. Mobilanvändandet har ökat kraftigt och besökarnas förväntningar på användarvänlighet ser väldigt annorlunda ut än för bara några år tillbaks.

En stor skillnad mellan Skånegy och deras konkurrenter som också erbjuder liknande information (i de allra flesta fallen privata företag) är att alla skolor och utbildningar ska presenteras på ett objektivt och rättvist vis. Designen ska avspegla detta så att ingen skola/utbildning på något sätt får mer utrymme eller fokus än någon annan.

Webbplatsen ska fungera som ett pedagogiskt stöd för högstadieelever inför och under gymnasievalet. Under året som eleven ska göra sitt aktiva gymnasieval finns perioder där man t.ex. besöker öppet hus och mässor, agerar på specifika datum för deadlines gällande valet och besked om antagning som man som elev måste hålla koll på.

Trygghet och stöd till unga

Målgruppen som använder webbplatsen, står inför det stora gymnasievalet och via undersökningar (enkäter och intervjuer) kunde vi konstatera att de två största painpoints (smärtorna) som eleverna upplevde var stress och ofta press från olika håll inför valet av utbildning/skola och att eleverna tyckte det var svårt att hitta tillräcklig information om utbildningar.

Som tonåring svävar man i övergångsstadiet mellan barn och vuxen, vilket betyder att beteenden, intressen och attityder är i ständig förändring och som målgrupp är tonåringar därför mycket oförutsägbara.

Att prioritera de viktigaste aspekterna

För Skånegy.se valde vi att prioritera och fokusera på snabbhet, simpelhet, enkelhet och tydlighet. En stor utmaning med att designa för unga är att de inte har en direkt medvetenhet om hur saker och ting fungerar. För dom är den digitala tillvaron som att andas, de bara gör. Så om du bryter mot de oskrivna reglerna för hur saker och ting ska fungera, så kan du bara göra det till en viss gräns. Att använda video och annan media som ett pedagogiskt hjälpmedel var viktigt. Och framför allt göra det så begripligt och lättnavigerat som möjligt.

  • Snabbhet - tonåringar tappar lätt tålamod, så all laddning måste ske mycket snabbt. Optimering och sansad användning av bilder, i synnerhet för snabb sidladdning för mobil.
  • Simpelhet - Artikelformatet ska vara kort och koncist, där man presenterar en idé per paragraf. Titel och ingress berättar vad som är den huvudsakliga poängen, och går till kärnan så snabbt som möjligt. På så sätt fångar man in de besökare som bara scannar sidan, att läsa informationen som presenteras i titel - vilket är extra viktigt på en informationstung webbplats som skånegy.se
  • Enkelt och tydligt språk - Språket som används ska vara tillmötesgående, men framför allt begripligt och så enkelt som möjligt.
  • Punktlistor - Läsare i alla åldrar, inte bara tonåringar, tar till sig information lättare i punktlistform.
  • Lyft fram video - stötta de tyngre informationssidorna med video- och bildmaterial i den mån det är möjligt.
  • Anpassa innehållet efter när saker och ting sker - När man som elev besöker skanegy.se ska man redan på startsidan bli tydligt presenterad den viktigaste informationen. Under året som eleven ska göra sitt gymnasieval är olika typer av information relevant eller totalt irrelevant vid olika perioder. Genom att automatisk visa innehåll baserat på den aktuella perioden via startsidan och andra ställen på sajten, får besökaren den information som är viktigast att hålla reda på under aktuell period.

Kontakta oss

Jag berättar gärna mer

Olof Bokedal
CTO
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!