prototyping

Hur vi arbetar med design, del 1

aug 26, 2016
Av anonym skribent

När man arbetar med design för webb och applikationer är ofta skillnaden mellan flopp och succé samspelet mellan kund och designer. Som designer vill jag veta vilka problem kunden står inför som jag behöver lösa.

Att genomföra en designprocess kan därför bli en ganska omständlig resa som lätt kommer på avvägar och därmed löser fel problem om inte arbetet sker iterativt med många avstämningar mellan designer och kund. På Odd Hill lägger vi därför mycket vikt vid att alltid stämma av och prova våra lösningar på kunden för att känna av om riktningen fortfarande håller.

Det här är det första inlägget i en serie kring hur vi arbetar med design på Odd Hill. Jag ska försöka att på ett enkelt sätt förklara de moment som arbetet med design för webben och appar går igenom för att komma fram till ett önskvärt resultat.

Leverabler

För att kunna hålla meningsfulla avstämningar som leder arbetet framåt behövs vettiga leverabler att diskutera kring. Det finns ett antal olika varianter av dessa, men de vi arbetar med främst är:

 • Low fidelity wireframes
  En slags enkla oputsade skisser vars syfte främst ligger i att testa layoutprinciper och flöden. Det kan ske med papper och penna men vi brukar framförallt använda oss av någon mjukvara. Det sker ofta i samband med brainstorming/idégenerering tack vare snabbheten.
 • High fidelity wireframes
  Skisser med en högre grad av detaljer vars syfte främst är att testa gränssnitt och interaktivitet. Inte lika snabba att genomföra, men de överbryggar avståndet mellan wireframes och mockups på ett bra sätt och förenklar arbetet med den färdiga designen avsevärt.
 • Low fidelity prototyping
  Också kallad “Rapid prototyping”. Förlängning av low-fi wireframes eller mockups där vi gör dem klickbara med syfte att testa flöden och UX.
 • High fidelity prototyping
  Vi testar navigationsflöden, animationer, page transitions och mycket mer med antingen hi-fi wireframes eller mockups som grund.
 • Design mockups
  Vi skapar platta designskisser på maximal detaljnivå som en exakt visuell replika av vad vi senare ska komma att bygga.

Ha i åtanke att vi väldigt sällan genomför samtliga av ovan nämnda moment. Vi väljer ut de moment som passar bäst ihop med projektets art och behov. Man kan inte heller rangordna dem inbördes eftersom samtliga tillför viktig insikt och ökar projektets chanser att lyckas.

Det ska också sägas att det i en förstudie kan komma fram mer information som påverkar vilka leverabler vi anser oss behöva ta fram. Vi jobbar tidigt med kunden för att förstå deras behov, och eventuellt analysera den data som finns kring besökare och deras beteenden på webbplatsen om en sådan redan finns.

Förbereder ni ett projekt som vi eller någon annan byrå senare ska genomföra? Se då till att redan nu samla på er så mycket data som möjligt (exempelvis genom Google Analytics och Hotjar) om era nuvarande besökare. Vi har kunnig personal som kan analysera er besökarstatistik och med hjälp av den hitta en bättre lösning åt just er.

Element/arrow-return-large Created with Sketch.