SFMK

En webbplats att hänga för Malmös dolda konstskatter

En stor del av Malmö museums konstsamling är idag magasinerad och otillgänglig för allmänheten. Det vill Stiftelsen för Malmö Konstmuséum (SFMK) ändra på. Organisationen verkar ideellt för att Malmö berikas med ett nytt stort konstmuseum. Det bidrar vi på Odd Hill gärna till. Därför har vi byggt deras nya sajt pro bono.

Klient
Stiftelsen för Malmö Konstmuseum
Roll
Design & utveckling
År
Extern länk
site

Bakgrund

Att en stor del av dess samlingar inte får plats i ett museum är inget konstigt. Malmö stad har ett uppdrag att bevara kulturarvet. Det innebär att ett väldigt stort antal föremål behöver tas om hand och bevaras. 

Det gör att det idag finns cirka 40 000 konstverk förvarade i Malmö museiarkiv. En stor outnyttjad potential när det gäller unika konstupplevelser. Det här är inte bara intressant för stadens invånare, utan även för besökare från övriga delar av landet, såväl som utlandet

Konstsamling

SFMK verkar för ett nytt och betydande konstmuseum i Malmö

Tanken om att ha ett dedikerat och betydande konstmuseum utöver konstutställningarna i Malmö museum har varit på tapeten ett tag. Ytterst ligger beslut i frågan naturligtvis hos Malmö Stad. Men SFMK vill verka för att stötta Malmö stad och bidra så att beslutet kan fattas. Och när Malmös nya konstmuseum finns på plats, kommer konst-entusiasterna inom SFMK att verka för att främja det.

Admin interface

Highlights

 • Uppgradering från Drupal 7 till 9.
 • Uppstramning och lyft i den visuella designen.
 • Användarvänligt redaktörsgränssnitt i backend, ett rejält lyft i användarupplevelse.
 • Olika typer innehållsblock kan läggas till och flyttas runt på sidorna
 • Mailchimp-integration
oddhill hjärta sfmk

Odd Hills pro bono-verksamhet

Varje termin tar vi in nya studenter som gör sin praktikperiod hos oss. Det är viktigt att de får arbeta med skarpa och engagerande uppgifter. I Odd Hills pro bono projekt får de möjligheten att pröva sina vingar. Det ger dem viktig erfarenhet så att de kan växa och utvecklas till att bli fullfjädrade duktiga utvecklare. Och webben kan fortsätta att utvecklas till att bli bättre.

Odd Hills pro bono-projekt drivs som alla andra projekt. Praktikanter ingår i team tillsammans med seniora projektledare, designers och utvecklare från Odd Hill. Känslan att vara i hetluften och interagera i ett riktigt team är ovärderlig. Ibland leder praktiken till anställning på Odd Hill.

 • Author: Anders Widell – Marknadschef/Head of Marketing
  Kontaktperson
  Anders Widell
  Marknadschef