Case study ESS

ESS - European Spallation Source

Odd Hill fick möjligheten att jobba tight tillsammans med kommunikations- och IT-cheferna på en av Europas största tvärvetenskapliga forskningsanläggniongar. Uppdraget var att förbättra deras digitala närvaro . Detta har varit det mest omfattande projektet på kortast tid i Odd Hills historia.

Klient
European Spallation Source
Roll
Design, Utveckling
År
Extern länk
site

Detaljerad information, i en ren och snygg layout

ESS största utmaning var att deras besökare ville vältra sig i djupt detaljerad vetenskaplig information och data. Informationen skulle finnas tillgänglig, inte enbart på grund av intresse och nyfikenhet, utan man var även tvungen att redovisa enligt svensk öppenhetsprincip. Det skulle tydligt och transparent framgå vad pengarna går till. Samtidigt skulle även en helt vanlig medborgare, exempelvis boende i Lund, förstå vad ESS är och vad de gör.
Vi löste detta genom att tillsammans med kommunikationscheferna alltid tänka på de olika målgrupperna. Vi började med en målgruppsworkshop som ledde till en detaljerad systemdesign med en stor variation av moduler som kommunikatörerna kunde använda för att garantera en bra användarupplevelse. 

Deras redaktörer har nu utrymme att producera innehåll och strukturera den på det sätt de anser är bäst. Odd Hill har gett dem verktygen som de nu kan använda på ett flexibelt sätt.

design meeting

Nu kan redaktörer på ett enkelt sätt hantera sitt innehåll.

Ett mål - en strikt deadline

Vår kund har en djup teknisk (och vetenskaplig) kunskap och kunde därför fatta snabba beslut när vi behövde det. Odd Hill utmanade kunden i att använda en agil arbetsmetod. Detta tillätt oss att jobba med strikta sprintar för att säkerställa att kommande steg hade rätt prioriteringar. 

Resan

Projektet pågick under sex månader och är till dagens datum det största projekt som Odd Hill har tagit sig an under en sådan kort tid, vilket vi är väldigt stolta över. Alla i teamet jobbade tätt med kunden på en daglig basis och levererade över förväntan. Vi såg till att rätt personer pratade med varandra för att kunna fatta snabba beslut.