Barn som skapar en stor teckning av en regnbåge

Vidareutveckling med målgrupp i fokus

Med syftet att underlätta för användarna förbättrades sökfunktionen och navigeringen för informationstjänsten Förskoleforum.

Klient
Studentlitteratur
Roll
Utveckling & andvändartester
År
Extern länk
site Path@2x Created with Sketch.

Odd Hill övertog ansvaret för drift och underhåll av Förskoleforum i början av 2020. Förskoleforum är en informationstjänst byggd i Drupal 8 där Studentlitteratur samlar artiklar, expertpanel och forskare för att stödja förskolor i deras pedagogiska arbete.

Stora barngrupper, brist på utbildad personal och begränsad tid för planering och fortbildning kännetecknar vardagen i många förskolor. Därför är det avgörande att förskolans personal snabbt kan hitta specifik information och samtidigt upptäcka annat relevant material. Med avstamp i de behoven vidareutvecklade vi sökfunktionen och navigeringen samt hjälpte Studentlitteratur med ett verktyg för att kunna följa hur användning av produkten förändras över tid.

Ett bättre sök för en yrkeskår med tidsbrist

Mot bakgrund av att det i förskolevärlden i dag finns mycket begränsad tid för planering av den pedagogiska verksamheten är viktigt att personalen snabbt kan hitta idéer och värdefull information som kan öka den pedagogiska kvalitén. Det var just detta som utgjorde utgångspunkt när sökfunktionen på Förskoleforum vidareutvecklades.

Översta delen på Förskoleforums hemsida med den stora sökrutan aktiverad.

Sökmotorn som används på Förskoleforum är Solr, en av de största och mest kraftfulla på marknaden. Det finns inte mycket som inte går att anpassas i Solr. Men i en sökfunktion där man kan göra ”allt” finns också stora utmaningar. Tillsammans med Studentlitteratur definierade vi några viktiga områden att vidareutveckla i söket, däribland sökförslag, synonymfunktion samt nya funktioner för sortering och filtrering.

Tack vare ett nära samarbete med Studentlitteratur kunde vi jobba iterativt med att skruva och ändra på konfigurationen för att nå det resultat som vi var ute efter.

Navigering med fokus på att skapa mersmak

En annan viktig aspekt i projektet var att skapa mersmak och få användaren att vilja ta del av mer relaterad information. Samtidigt ville vi göra navigeringen mer användarvänlig. Efter intervjuer med produktägare Eva Hansson på Studentlitteratur kunde vi identifiera följande huvudområden för förbättringar:

 • Huvudmenyn
  Förändringar i terminologin och en luftigare, mer tydlig meny.
 • Paginering
  En förbättrad paginering som gör det lättare för användaren att navigera genom flera sidor.
 • Temasidor
  Översiktssidorna för olika teman sågs över för att ge en snabbare överblick över vilka teman som finns för att kunna hitta det som användaren har behov och intresse av.
Skärmklipp från Förskoleforums hemsida på en temasida för "rörelse"

Statistik – ett verktyg för försäljningsavdelningen

Studentlitteratur ville hjälpa marknads- och försäljningsavdelningen att på ett enkelt sätt få en överblick av trender i användandet av Förskoleforum. För att hjälpa Studentlitteratur med detta byggde vi ett verktyg där de löpande och detaljerat kan följa användningen av produkten. 

Användningstester visar att vi lyckats

Efter lansering genomfördes strukturerade användningstester i samarbete med Studentlitteratur. Testerna bekräftar att användarna interagerar mycket väl med de nya delarna av sökfunktionen, förstår strukturen i menyn och hittar rätt i temaöversikten.

Behöver ni förbättra er digitala produkt?

Vi på Odd Hill har hjälpt hundratals företag att förbättra sina produkter eller bygga interna verktyg för en bättre lönsamhet. Vi arbetar efter en scrum-metodik där vi bygger det viktigaste först och vi gillar att jobba iterativt i en process där vi vidareutvecklar → mäter och testar → förbättrar. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med era största utmaningar!

 • Michaela Nilsson - Projektledare på Odd Hill
  Kontaktperson
  Michaela Nilsson
  Projektledare