ikon med penna och linjal

Design

Hur skapar man interaktiv gränssnittsdesign som kunderna älskar? För oss på Odd Hill är svaret enkelt. Vi utgår från användarna och deras behov. Genom att förstå dem på djupet kan vi skapa användarupplevelser som vinner deras hjärtan. Det leder till långsiktiga och hållbara intäkter.

Lättanvänd design som engagerar användarna

Gränssnittsdesign är inget självändamål. Dess viktigaste syfte är att vara en slags manövreringspanel, samtidigt som den ska engagera och ge en bra känsla åt användaren. Hur den sedan utformas beror helt på sammanhanget. En ingenjör kanske uppskattar strama och effektiva gränssnitt, medan en kund i finanssektorn sannolikt förväntar sig något mer sobert och elegant.

Vi ser oss själva som subjektiva i sammanhanget. Det är slutanvändarna som har den viktiga rösten. Genom att vara lyhörda och uppmärksamma mot dem säkerställer vi att vi landar precis rätt. 

Vi sätter användaren i framsätet

Kort sagt så har vi ett användarcentrerat arbetssätt på Odd Hill. Vi baserar vårt arbete på kunskap och insikter om era målgrupper vi samlat in tillsammans.

Utifrån olika användarscenarion tar de fram wireframes och klickbara prototyper som kan testas innan utveckling. Rent konkret innebär det att vi låter autentiska användare ur målgruppen interagera med dem. Vi sitter med, lyssnar och observerar. 

Med testresultatet i hand kan vi sedan göra förbättringar. Det här kan upprepas iterativt så många gånger som det är relevant. När vi är klara har vi en prototyp som är redo att gå vidare till utveckling.
 

MST

Malmö Stadsteater's new website is one of our successful design projects. A modern and functional website that is not only visually appealing, but also intuitive and user-friendly.

Ett agilt arbetssätt är budgeteffektivt

Det agila arbetssättet och kontinuerliga testandet gör att vi inte lägger någon tid och energi i onödan. Vi kan fokusera på den lösning som visar sig vara bäst. Wireframes hjälper oss att definiera flöden, struktur och omfång på ett principiellt plan där förändringar är lätta att göra. När detta är klart går vi vidare till design.

Enklare för redaktörer – mer tid till annat

Förutom kundens upplevelse designar vi för de som ska jobba med innehållet på din webbplats eller digitala lösning.

Nöjdare redaktörer får möjlighet att göra ett ännu bättre jobb med tid för annat än ineffektiva tekniska utmaningar, och vårt jobb är att optimera även för dem.

Varför Odd Hill?

Vi har lärt oss att det är vårt sätt att engagera oss i våra kundrelationer som får oss att sticka ut. Vi ser relationen med dig som kund som ett långsiktigt partnerskap, byggt på öppenhet och förtroende. Vi tror på ärlighet, transparens, ödmjukhet och att vara sig själv. Med ett sådant partnerskap som grund kan vi uträtta storverk tillsammans.

Jag har arbetat med Odd Hill till och från under många år, med en mängd olika varumärken och digitala projekt. Som kund är jag troligtvis väldigt krävande, men om jag ska vara ärlig så har jag aldrig arbetat med en byrå som är så lyhörda och levererar på en så hög nivå som Odd Hill gör.

Carl-Eric Persson, Marketing Director, Globe Technologies
  • Ola Frick - Designer på Odd Hill.
    Kontaktperson
    Ola Frick
    Designer