Design UX

Webbdesign & UX

Webbutveckling och UX design går hand i hand. För att utveckla de bästa lösningarna som leder till önskat resultat krävs både kunskap om besökarna och om vad som är en bra användarupplevelse.

Intuitiv webbdesign för en effektiv köpresa

Webbdesign måste vara intuitiv, kännas omedelbar och naturlig. Den ska också vara snygg, självklar, lättillgänglig och snabbåtkomlig.

Alla dina besökare och användare har olika bakgrunder, behov och förförståelse. För att förstå vilken webbdesign som är rätt för just ditt projekt behöver vi förstå hur dina besökare rör sig på din webbplats.

Både för att göra användarupplevelsen smidig och för att kunna guida dem genom köpresan på ett effektivt sätt.

Vi ser också alltid till att den webbdesign som tas fram är tillgänglig för alla i enlighet med de WCAG-krav som finns

Testning av UX för bäst effekt direkt

Våra UX designers baserar sina innehållsstrukturer på den analys och de insikter om dina kunder som vi gemensamt kommit fram till. Utifrån olika användarscenarion tar de fram wireframes och klickbara prototyper som kan testas innan utveckling.

Det agila arbetssättet och kontinuerliga testandet gör att vi inte lägger någon tid och energi i onödan utan direkt kan gå vidare med den lösning som visar sig ha bäst effekt.

Enklare för redaktörer – mer tid till annat

Den interna användarupplevelsen är också viktig. Förutom kundens upplevelse designar vi för de som ska jobba med innehållet på din webbplats eller digitala lösning.

Nöjdare redaktörer får möjlighet att göra ett ännu bättre jobb med tid för annat än ineffektiva tekniska utmaningar, och vårt jobb är att optimera även för dem.

Visuellt koncept och mobile first

När vi är överens med dig om strukturen är det dags att sätta det visuella konceptet. Det gör vi också gärna tillsammans med dig och presenterar det i form av moodboards, skisser eller klickbara prototyper.

Vi går naturligtvis aldrig vidare med något som du inte redan godkänt och alla våra förslag är skapade utifrån mobile first – skalbart, responsivt och redo för användartester.

Design för er webbplats

Element/arrow-return-large Created with Sketch.