Utveckling

Webbutveckling

På Odd hill jobbar vi i crossteams. Det innebär att strateg, designer och utvecklare jobbar tätt tillsammans. Fördelen med det är att vi är väl insatta i varandras utmaningar redan från start och kan ta fram lösningar snabbt och effektivt.

Korta laddtider för högre ranking på Google

Frontend-teamen utvecklar gränssnittet, alltså det som besökaren ser i sin enhet. De jobbar i moderna utvecklingsmiljöer där fokus ofta ligger på responsivitet och mobile first.

Laddtiderna ska vara kortast möjliga eftersom det har stor påverkan på hur ni rankas på sökmotorer som Google, och eftersom det är en av de mest avgörande faktorerna för hur användarna uppfattar upplevelsen.

Backend-specialister för sömlös systemintegration

Backend-teamet på Odd Hill är specialister på Drupal, men när det gäller att rekommendera dig CMS utgår vi alltid från er budget och era behov.

Backend-teamet sköter alla integrationer och gör det möjligt att erbjuda en riktigt bra användarupplevelse med sömlös integrering mellan olika system.

Oavsett vad vi jobbar med gör vi kontinuerliga användartester där vi säkerställer att alla flöden fungerar optimalt.

Tillgänglighetsanpassning

På Odd Hill har vi som önskan att webben ska vara tillgänglig för alla, oavsett vilken bakgrund, behov eller förståelse användaren har. Läs gärna mer om hur vi arbetar med tillgänglighet på Odd Hill.