Artiklar

Vad betyder MVP och vad är dess fördelar?

MVP är en förkortning för Minimum Viable Product. Det är ett viktigt koncept inom mjukvaruutveckling.

Hur förbättrar man den digitala kundupplevelsen?

Hur mäter man och optimerar man CX – Customer Experience?

Fast pris eller agilt arbetssätt?

Fast pris känns tryggt men det finns ingen garanti för att man blir nöjd. Med en “agil budget” ligger garantin istället i att slutresultatet kommer att bli bra.

Cybersäkerhet – 7 saker att göra

Cybersäkerhet blir lätt omfattande och överväldigande. Här är sju konkreta saker man bör ha på plats.

Vad är scrum?

Scrum är en agil metod som främst används vid utveckling och underhåll av komplexa system med många okända variabler.

Kravställning enligt Odd Hill

När det gäller mjukvaruutveckling är det lätt att springa förbi det kanske viktigaste momentet – kravställningen. Lösningen måste komma ur en behovsanalys, inte tvärtom.

Hur skriver man en riskanalys?

Vikten av att vara observant på de viktigaste riskerna.

Så skriver du ett business case

Med ett business case lägger du grunden för din kommande digitala lösning.

Så blir du en bättre beställare av webblösningar

En hög andel av alla digitala projekt fallerar. Hur kan du bli en bättre beställare?