Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.

Förstudie inför ert webbprojekt?

Michelle Nordqvist
August 19, 2020

Många företag prioriterar bort en ordentlig förstudie då de ofta anser att de har stenkoll på sina målgrupper och vad deras webbplats ska göra. Men man har allt att vinna på att lägga lite extra krut på det viktiga förarbetet.

Med en bra förstudie får du stenkoll på dina målgrupper och ger ditt webbprojekt de bästa förutsättningar att bli en framgång. Vår erfarenhet är att förstuden ofta bidrar till att hålla nere kostnaderna i utvecklingsfasen. Den rätar ut alla förutsebara frågor så att de inte dyker upp senare, förändrar förutsättningarna och ställer till problem.

Kan ni göra förstudien själva eller behöver ni ta in konsulthjälp?

Det är er budget, kunskap och er arbetskapacitet som bör styra om ni ska lägga ut hela förstudien på någon annan inför ert webbprojekt eller om ni kan genomföra delar av den själva.

Det är ganska vanligt att man av budgetskäl vill försöka göra förstudien för sitt själv. Detta resulterar ofta i att den tar mycket längre tid att att genomföra än om en erfaren leverantör, van vid förstudier för webbprojekt hade gjort den.

Vi ser många fördelar med att hjälpa er med hela förstudien. Vi kommer in med färska ögon och ett utanförperspektiv som annars är lätt att tappa när man jobbat i verksamheten ett tag. Det är också en bra investering att lägga på den leverantör som ni sedan vill arbeta med vid produktionen av er nya webbplats. Det är väl investerade pengar då leverantören lär känna er på botten och kan komma med värdefull input och andra infallsvinklar med erfarenhet från tidigare webbprojekt.

Vad ska en förstudie innehålla?

Beroende på er verksamhet, era behov och det förarbete ni kanske redan har gjort kan förstudien vinklas och utformas olika beroende på webbprojekt. Vi delar gärna in förstudien i tre delar; affär, identitet och teknik. Nedan listar vi de vanligaste frågorna som brukar behandlas i en förstudie inför webbprojekt.

Affär

 • Mål och vision
 • Vilken vision har ert företag?
 • Vad gör er som företag unikt?
 • Vilka affärsmål har ni på kort och lång sikt?
 • Om ert företag skulle försvinna idag, vad hade era kunder saknat på marknaden imorgon?
 • Hur ser business caset ut?
 • Hur säkerställer vi en hög ROI i våra insatser på webbplatsen.
 • Baserat på den budget som ska läggas på webbplatsen, hur räknar man med att hämta hem kostnaderna?
 • Hur mycket är en konvertering på webbplatsen värd? Hur många konverteringar behövs?
 • Position och konkurrenter
 • Vilken position har ni på marknaden idag? Ledande? Up’n coming?
 • Har ni några definierade konkurrenter? Vad tycker ni att dom gör bra och dåligt?
 • Finns det några företag ni ser upp till som inte infinner sig i er bransch, och i så fall varför?
 • Vilka målgrupper finns?
 • Vilka är era primära respektive sekundära målgrupper?
 • Vilka behov har era målgrupper idag?
 • Hur ser deras beteende ut?
 • Hur använder de er webbplats idag?
 • Vad saknar de hos er och vad är de särskilt nöjda med?
 • Demografi
 • På vilka marknader/ i vilka länder vill man nå besökare?
 • Hur ser kundresan ut?
 • Vilka steg tar kunden längs med vägen och som slutligen leder till ett köp? Exempelvis googlar, läser recension, besöker webbplatsen direkt, pratar med vänner, ser en annons mm.
 • Finns det steg i kundresan som webbplatsen skulle kunna stötta men som idag missas?
 • Hur kan vi stötta kundens behov med innehåll?
 • Marknadsföring
 • Har ni en marknadsplan?
 • Hur arbetar ni med er marknadsföring idag?
 • Vilken del av marknadsföringen behöver ni fokusera/bli bättre på?
 • I vilka kanaler finns ni idag?
 • Hur arbetar ni med konverteringar på webbplatsen?
 • Vilka makro- och mikromål har webbplatsen?
 • Hur ska ni arbeta med innehåll på webbplatsen?
 • Ska innehållet på nuvarande webbplats behållas och flyttas över till ny?
 • Ska innehållet skrivas om? Gör ni detta själva eller tar ni in hjälp?
 • Vilka verktyg används för kundinformation och eventuella e-postutskick idag?
 • Samlar ni in e-postadresser till nyhetsutskick idag?
 • Eller samlar ni in annan typ av kundinformation?
 • Var sparas data idag?
 • Vilken data finns att tillgå idag?
 • Har ni någon tracking uppsatt på er sajt idag? Google analytics, google tag manager, hotjar, Facebook Pixel etc.
 • Har ni genomfört någon kundenkät?
 • Har ni gjort några användartester?
 • Finns det någon annan data att tillgå?

Identitet

 • Varumärkesplattform
 • Finns det en brandbook/varumärkesplattform?
 • Finns det annat material att tillgå, som t.ex. trycka/digitala broschyrer? Annonser? Filmer? Produktbilder? Nyhetsbrev?
 • Vilka färger använder ni er av?
 • Vilka fonter används idag?
 • Finns det något ikonmanér?
 • Moodboard för bildmanér?
 • Får logotypen användas på valfritt sätt?
 • Finns det några andra designriktlinjer som vi bör veta om?
 • Vidareutveckling av visuellt formspråk
 • Identifierar ni er själva med er visuella identitet?
 • Speglar den er eftersökta tone of voice?
 • Är ni i allmänhet nöjda med er visuella identitet?
 • Känner ni behovet av en uppdatering/förbättring i antingen stor eller liten grad?
 • Brand values och tone of voice
 • Vilka värdeord har ni idag? Behöver de förstärkas visuellt?
 • Vilken tone of voice har ni idag?
 • Hur vill ni bli uppfattade som företag rent visuellt?
 • Vad är er bakgrundshistoria och kan den användas för att förstärka ert varumärkes position?

Teknik

 • Vilka system finns i verksamheten idag?
 • Vilket system är nuvarande webbplats byggd i? Går det att uppgradera eller måste vi bygga nytt?
 • Vilket eller vilka system använder sig webbplatsen av idag och vad tycker ni fungerar bra eller dåligt med detta systemet?
 • Vilka behov finns det för att koppla webbplatsen mot externa system? Några exempel på detta skulle kunna vara ett CRM (kundregister), PIM (produktregister) eller inloggning via AD (centralt styrda behörigheter och rättigheter).
 • Finns det system som ska vara ihopkopplade med webbplatsen?
 • Har ni undersökt några andra system för er webbplats och vad har i så fall varit utfallet av detta?
 • Vilka behov finns kring skapande av innehåll?
 • Hur kommer man att arbeta med innehåll?
 • Behöver det finnas ett redaktörsflöde som styr hur olika personer jobbar med utkast, granskning och publicering?
 • Behöver ni kunna jobba med flexibla landningssidor?
 • Hur statisk alternativt dynamiskt kommer innehållsarbetet att vara när webbplatsen är lanserad?
 • Vilken typ av innehåll behöver ni ha stöd för på er nya webbplats?
 • Finns det behov av att automatisera/digitalisera idag manuella processer?
 • Ofta finns det manuella processer som kräver mycket handpåläggning och som ofta ganska enkelt kan automatiseras. Här finns potentiellt en massa framtida arbetstid att spara så att ni får mer tid för annat!

Vad blir utkomsten av förstudien?

När förstudien inför ert webbprojekt är färdig ska det vara tydligt vilka mål ni har och vilket syfte som en ny webbplats kommer att fylla. Ni kommer också att veta vilka målgrupper (både kunder och er egen personal) ni har och vilka prioriterade behov som webbplatsen ska tillgodose. Förstudien ligger sedan till grund för framtagning av wireframes, design och kravställning under webbprojektet.

Relaterade artiklar

Se alla Artiklar
Vad betyder MVP och vad är dess fördelar?

MVP är en förkortning för Minimum Viable Product. Det är ett viktigt koncept inom mjukvaruutveckling.

Hur förbättrar man den digitala kundupplevelsen?

Hur mäter man och optimerar man CX – Customer Experience?

Fast pris eller agilt arbetssätt?

Fast pris känns tryggt men det finns ingen garanti för att man blir nöjd. Med en “agil budget” ligger garantin istället i att slutresultatet kommer att bli bra.

Så skriver du ett business case

Med ett business case lägger du grunden för din kommande digitala lösning.

Se alla artiklar

Kontakta oss

Fråga mig om du vill veta mer

Anders Widell
Marknadschef
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!