Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
illustration av en linjal

Så kommer du igång med mätning på webbplatsen

Anders Widell
February 4, 2022

Företagets hemsida är på plats och förväntningarna är skyhöga. Men för att veta hur bra den presterar behöver man mäta. Men det här med mätning kan vara en djungel. Här är det viktigaste du behöver känna till.

Den snabba tekniska utvecklingen har gett oss fantastiska möjligheter att samla in data. Idag kan man enkelt följa hur marknadsföringen fungerar eller hur produkterna säljer. Och det bästa av allt, man kan använda den informationen till att göra löpande förbättringar och få snabb bekräftelse på om dessa fungerar eller inte.

Det är viktigt att poängtera att all mätning kräver ett rimligt stort underlag för att man ska kunna dra några slutsatser av den. Har webbplatsen för få besökare kommer datamängden att bli för liten. Ju fler besökare, desto mer tillförlitlig blir den data man samlar in.

Innan du börjar

Kontrollera att grundläggande mätning finns på plats på hemsidan. Det ledande verktyget för detta är Google Analytics (GA), med sina 85% av marknaden. GA är gratis och enkelt att implementera. En liten kodsnutt läggs in på hemsidan sedan är man igång. Information om hur du själv kontrollerar om Google Analytics finns installerat på webbplatsen, hittar du här.

Måste GA installeras först kan det vara en poäng att vänta en period tills man fått in data innan man går vidare. Då blir det lättare att bedöma vilken mätning som är rimlig och ligger inom räckhåll. Hur länge man ska vänta beror på hur stor trafiken till sidan är.

Ett annat väldigt bra verktyg är Google Tag Manager, ett system som samlar och hanterar taggar (tags). Taggar är små kodsnuttar som används för att mäta och spåra olika aktiviteter på en webbplats, som inte Google Analytics ensamt kan fånga in. Även GTM installeras enkelt genom att lägga till en kodsnutt på webbplatsen och sedan kan man enkelt styra hela tagghanteringen från GTM.

Vad vill du mäta?

Det första man bör göra är att höja blicken och fråga sig de grundläggande frågorna. Varför existerar webbplatsen man vill mäta? Ska den sälja produkter, samla in leads, upplysa besökarna, eller vad är dess syfte? De flesta företag har flera affärsmål. Rätt hanterad så kan mätningen visa hur webbplatsen bidrar till att uppfylla dem. Det är inte säkert att alla affärsmålen går att mäta på webbplatsen, men flera av dem kommer sannolikt att kunna mätas.

Poängen med att tidigt och tydligt formulera de mål du vill mäta på webbplatsen, är att det är lätt att gå vilse i all teknik och tappa den större bilden. Vet du vad det absolut viktigaste du vill veta är, så är det lättare att skapa en riktigt bra plan för er mätning.

Att göra en mätplan

När målen är definierade, har du tagit det första och viktigaste steget i att skapa en så kallad mätplan. Den är ett dokument som kan se ut lite på olika sätt beroende på hur verksamheten och ambitionen ser ut. Det viktiga är att man samlar och tillgängliggör det man kommer fram till så att det kan ligga till grund för hur företaget arbetar med mätning på webbplatsen.

Hur uppfyller hemsidan affärsmålen?

Varje affärsmål ska nu matchas med konkreta aktiviteter på webbplatsen. Vad måste användarna göra för att affärsmålen ska uppnås? Hur samlas leads in på webbplatsen rent konkret? Sker det när användarna fyller i och skickar in ett kontaktformulär eller när de väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev? Blir de upplysta om ett ämne genom att läsa en artikel eller genom att titta på en video? Vissa av affärsmålen kan vara svåra att mäta. Här får man tänka till lite. Mätplanen kompletteras med all den här informationen.

Nu börjar det likna något. Vi vet vad våra övergripande mål är och vad besökarna måste göra får att de ska uppnås. Nu behöver vi ta reda på hur bra detta går, hur vi ska kunna mäta det.

Definiera vilka KPI:er som bäst visar framgång

KPI står för Key Performance Indicator och det är precis vad nästa steg handlar om. Nu är det dags att definiera vilka mätpunkter som ska användas och vilket mätvärde (metrics) som ska användas. Man kanske kommer fram till att konvertering skall mätas som ett avslutat köp, en nedladdad pdf eller ett inskickat formulär.

Flera av KPI:erna kommer sannolikt att kunna lösas med hjälp av Google Analytics. Medan vissa av dem kräver utveckling eller andra analysverktyg som till exempel Google Tag Manager. Det kommer säkert också finnas några som ligger utom räckhåll och får lösas på annat sätt.

En fråga om prioritering

Det viktiga här är att väga värdet av den data man skulle få ut mot den tid och kostnad som skulle krävas för att implementera mätpunkten i fråga. Utifrån den bedömningen kan man sedan prioritera sina KPI:er så att man börjar med de lågt hängande frukterna som verkligen betalar sig. En bra princip är att lansera mätningen som en flerstegsraket, där man börjar med det grundläggande och sedan går vidare fler mätpunkter i takt med att man lär sig mer om hur man kan jobba med mätning.

Att titta på resultatet

Det finns lite olika verktyg som kan hjälpa till att visualisera mätdata med grafer och liknande så att den blir enklare att förstå. Googles verktyg Data Studio är en sådan plattform. Med den kan man skräddarsy en interaktiv och “levande” dashboard som ständigt läser in ny data. Det finns många liknande redskap som integrerar mot Google Analytics och liknande plattformar.

Hur ofta man ska utvärdera den mätdata som samlats in beror på verksamheten och hur pass kritisk datan är. Låt oss säga att man kommer fram till att det är lagom att göra sin analys vid varje månadsslut. Vid varje månadsslut tittar man på den gångna månaden, ser vilka slutsatser som kan dras, vilka åtgärder som behöver göras och implementerar dem. På det sättet skapar man cykler eller iterationer, där man stegar sig fram mot ett allt bättre resultat.

  1. Datainsamlingsperiod
  2. Analys
  3. Slutsatser
  4. Actions
  5. Ny cykel

Att mäta är att veta

I en värld där vi kan mäta det mesta skapas unika möjligheter att trimma sin verksamhet mot ett allt bättre resultat. Kanske borde man fråga sig om företag ens borde göra saker som inte går att mäta. Visst kan frågan kännas lite hårddragen och provokativ. Men samtidigt är den väldigt nyttig att ställa sig innan man gör saker som är svåra att eller omöjliga att validera. Branding är en sådan aktivitet, som samtidigt är väldigt viktig att göra om man vill vinna eller behålla sina marknadsandelar.

Lyssna på vår podcast om mätning

Låt era affärsmål bestämma mätningen, inte tvärtom.

Relaterade artiklar

Se alla Artiklar
BankID uppgraderar sin säkerhet

2025 blir säker start obligatorisk för alla som använder BankID i sina e-tjänster.

Vad menas med headless CMS?

Headless CMS öppnar upp för en flexibilitet och innovation som driver utvecklingen av modern innehållshantering på webben idag.

Dags att uppgradera till Drupal 10

Stödet för Drupal 9 upphör i november och versionen stöds inte längre officiellt. Det är hög tid att uppgradera till Drupal 10.

7 sätt AI kan användas för att öka den digitala tillgängligheten

AI har fått stort genomslag inom innehållsproduktion. Men artificiell intelligens kan även användas för att öka den digitala tillgängligheten. Och hjälpen är välkommen.

Se alla artiklar

Kontakta oss

Fråga mig om du vill veta mer

Anders Widell
Projektledare & marknadsansvarig
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!