Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
Robot som läser text från en dator.

7 sätt AI kan användas för att öka den digitala tillgängligheten

Anders Widell
October 24, 2023

AI har fått stort genomslag, framför allt inom innehållsproduktion, för att högre kostnadseffektivitet. Men artificiell intelligens kan även användas för att öka den digitala tillgängligheten. Och hjälpen är välkommen.

Det finns många olika funktionsnedsättningar. Nedsatt syn, motorik och kognitiv förmåga, för att nämna några. De har alla sina egna utmaningar för individen ifråga. Det gör att det här med digital tillgänglighet är ett väldigt komplext område som måste angripas på flera plan.

Att jobba metodiskt med digital tillgänglighetsanpassning kräver mycket tid och resurser. AI kan processa stora mängder data på kort tid med hög precision. Det finns flera områden där detta skulle vara till stor hjälp. De som jobbar med tillgänglighet skulle slippa många tidskrävande sysslor som kräver stor nogrannhet. På så sätt skulle de kunna fokusera på sådant som kräver en människa.

Det finns saker som AI inte klarar. De kan till exempel göra inte bedömningar där det krävs personlig erfarenhet och känslor. Inte heller kan de fullt ut förstå hur funktionsnedsatta användare upplever det.

Här är 7 olika sätt där AI-verktyg kan användas i arbetet med tillgänglighet, eller med stor sannolikhet kommer att vara det när tekniken är mogen:

1. Automatisk transkribering och textning (tal till text)

Textning av videos är viktigt för användare med hörselnedsättning. Men transkriberingen är tidsödande om den ska göras manuellt. Med AI-driven taligenkänning och språkhantering kan detta automatiseras. Tekniken kan även användas till översättning, för att på så sätt röja undan eventuella språkhinder.

2. Bildigenkänning (bild till text)

AI kan användas för att ge mer korrekta och relevanta beskrivningar av bilder och annat visuellt innehåll. Det skulle vara till stor hjälp för användare med synnedsättning.

3. Smart ansiktsigenkänning

För användare med motyorisk nedsättning kan tangentinmätning vara en utmaning. Att logga in på en digital enhet kräver vanligtvis autentisering med PIN-kod eller lösenord. Med hjälp av AI skulle smart ansiktsigenkänning istället kunna användas. Det skulle lösa tillgänglighetsproblemen med metoder som bygger på inmatning.

Samma sak gäller CAPTCHA-funktionen som är otillgänglig för många användare. Även den skulle kunna ersättas med den här tekniken.

4. Automatiserad testning och scanning

Att testa digital tillgänglighet är en komplex och tidskrävande process. Samma sak när det gäller att hålla sig ajour med regler och rekommendationer. AI skulle kunna användas för att identifiera problem och föreslå lösningar.

5. Förbättra kod

AI skulle också kunna användas för att förbättra koden direkt på en webbsida. Under översyn av en människa bör tilläggas. De skulle till exempel kunna optimera koden för tangentbordsnavigering och skärmläsare.

6. Läppläsning (läpprörelser till text)

Algoritmer för automatiserad läppläsning är väldigt lika de för taligenkänning och kan vara till stor hjälp för användare med hörselnedsättning. Tekniken är på god väg men behöver utvecklas för att bli mer tillförlitlig.

7. Personalisering

De flesta webbsidor idag är skapade för användare utan funktionsnedsättningar. Tanken med personalisering är att innehåll och funktionalitet ska kunna anpassas individuellt utifrån den specifika användarens förutsättningar. Det kan handla om fontstorlek, kontrast, färger, navigering eller hur innehållet presenteras på ett kognitivt plan. AI skulle kunna användas på flera olika sätt:

  • Analysera data och förstå begränsningar och behov hos olika funktionsnedsättnigar
  • Ta fram modeller för hur innehållet ska se ut och visas.
  • Analysera individuella användare för att förstå vilken personalisering som passar dem bäst

Behöver ni hjälp?

Har du frågor och funderingar runt det här med digital tillgänglighetsanpassning. Ta gärna kontakt med oss. Vi åtar oss naturligtvis gärna uppdraget också, förutsatt att webbplatsen är byggd i Drupal eller Wordpress, de plattformar vi inriktar oss på. Själva granskningsdelen kan vi göra oavsett, så att du får en komplett rapport du kan ta vidare.

Sammanfattning

Mycket talar för att AI kommer att vara ett viktigt hjälpmedel i framtiden till glädje för alla användare med funktionsnedsättningar. Mycket av den teknik som behövs finns redan eller så håller den på att förädlas.

Relaterade artiklar

Se alla Artiklar
Låt användarna visa vägen

Hur tar man fram digital gränssnittsdesign som både älskas av användarna och är bra för affärerna?

BankID uppgraderar sin säkerhet

2025 blir säker start obligatorisk för alla som använder BankID i sina e-tjänster.

UX-förbättringar för e-handel

De här är de viktigaste viktigaste sakerna vi tycker e-handlare bör kika på.

Vad är användarskapat innehåll och varför är det viktigt?

Att låta användarna skapa innehållet på webbplatsen har många fördelar. Inte bara sparar det tid och pengar, det upplevs även som mer äkta och trovärdigt.

Se alla artiklar

Kontakta oss

Jag berättar gärna mer

Olof Bokedal
CTO
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!