Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
Kollage med E-flagga med handikappsymbol ovanpå.

Krav på tillgänglighet för privata aktörer från 2025

Anders Widell
October 15, 2023

Sedan 2018 måste offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer vara tillgängliga. Nu höjs ribban. I en ny lag som träder i kraft 2025 kommer även privata aktörer att omfattas. Gott om tid kan det tyckas, men det är en god idé att börja förbereda sig redan nu.

Den nya lagen innebär att vissa produkter och tjänster ska uppfylla krav på tillgänglighet i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv. Syftet är att röja undan hinder på den inre marknaden och öka tillgängligheten, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

Oavsett om ens egen verksamhet berörs eller inte, finns det anledning att se över den egna digitala tillgängligheten. Främst för att det är viktigt ur etisk synvinkel att se till att ens tjänster och produkter är tillgängliga för alla. Men det är också positivt för affärerna. Var sjätte användare idag har någon form av funktionshinder. Det är en stor andel av marknaden som kanske helt eller delvis ligger utom räckhåll.

Vilka (vad) berörs?

Tillgänglighetsdirektivet samlar en rad olika produkter och konsumenttjänster som alla EU-medborgare ska kunna ha tillgång till och ta del av, oavsett funktionsnedsättning. Nedan en kortfattad sammanställning. En mer detaljerad lista finns hos Myndigheten för delaktighet.

Konsumenttjänster:

 • Elektroniska kommunikationstjänster
 • Medietjänster
 • Vissa tjänster för persontransporter
 • Banktjänster, som till exempel
 • E-böcker
 • E-handelstjänster

Produkter:

 • Datorer
 • Betalningsterminaler
 • Automater
 • Interaktiva informationsterminaler
 • Utrustning som används för att komma åt kommunikationstjänster
 • Utrustning som används för att komma åt medietjänster
 • Läsplattor

Den nya lagen kommer även att innehålla bestämmelser om CE-märkning, marknadskontroll och tillsyn.

Undantag

Direktivet gäller inte för följande innehåll på webbplatser och mobila applikationer:

 • Olika typer av ljud och video med eller utan möjlighet till interaktion (Förinspelade tidsberoende medier) som publicerats före den 28 juni 2025.
 • Filformat för dokument (t.ex. Office och PDF) som publicerats före den 28 juni 2025.
 • Kartor och karttjänster (väsentlig information från kartor avsedda för navigering ska dock finnas på ett tillgängligt digitalt sätt)
 • Innehåll från tredje part
 • Innehåll som kan klassificeras som arkiv

Mer information:

Relaterade artiklar

Se alla Artiklar
Låt användarna visa vägen

Hur tar man fram digital gränssnittsdesign som både älskas av användarna och är bra för affärerna?

UX-förbättringar för e-handel

De här är de viktigaste viktigaste sakerna vi tycker e-handlare bör kika på.

Vad är användarskapat innehåll och varför är det viktigt?

Att låta användarna skapa innehållet på webbplatsen har många fördelar. Inte bara sparar det tid och pengar, det upplevs även som mer äkta och trovärdigt.

7 sätt AI kan användas för att öka den digitala tillgängligheten

AI har fått stort genomslag inom innehållsproduktion. Men artificiell intelligens kan även användas för att öka den digitala tillgängligheten. Och hjälpen är välkommen.

Se alla artiklar

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med mig

Sebastian Larsson
Utvecklare
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!