Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
En hand med penna ritar ett blockschema över hur en mobilapp ska fungera när man använder den. Ovanpå en orange tankebubbla från den som ritar med en användarikon med ett hjärta runt omkring.

Låt användarna visa vägen

Anders Widell
February 6, 2024

I dagens digitala landskap behöver design vara mer än bara visuellt tilltalande. Skall den vara interaktiv måste den även vara funktionell och bidra till att gränssnittet är lätt att använda. Och i många fall kan detta vara avgörande för affärerna. Men hur skapar man sådan design?

Som rubriken redan avslöjat så ligger nyckeln till framgång hos användarna. Eller rättare sagt i en designprocess som utgår från användarnas behov, önskemål och preferenser. Den processen kallas UCD (User Centered Design) eller användarcentrerad design på svenska.

Vad är användarcentrerad design?

Användarcentrerad design är en holistisk arbetsmetod som fokuserar på användarna i varje steg av designprocessen. Designern studerar och hämtar in kunskap från användarna, som sedan också får vara med och testa och validera lösningen på olika sätt.

Varje beslut baseras på en djup och empatisk förståelse av målgruppen. Målet är att maximera kundnöjdheten, användbarheten och användarupplevelsen.

Skillnaden mot konventionella designmetoder är att designern optimerar lösningen runt hur användarna kan, vill och behöver använda den, istället för att de ska behöva ändra sitt beteende eller sina förväntningar för att tillmötesgå lösningen.

Hur går processen till?

Den användarcentrerade designprocessen är iterativ. Det innebär att optimeringen av lösningen sker stegvist och repetitivt tills ett tillfredsställande resultat uppnåtts.

Designprocessen kan delas in i fyra tydliga steg som kan upprepas antingen från början eller från steg 2 eller 3 (se figur).

1. Kontextanalys

I det första steget försöker man förstå i vilket sammanhang som användarna kommer att använda lösningen. Vem är de tilltänkta användarna och hur kommer de att tillämpa lösningen?  Svaren på de frågorna får man genom att studera potentiella användare.

2. Behovsanalys

Nästa steg är att är att definiera och beskriva användarnas behov, kraven för lösningen. Det görs utifrån kunskapen som insamlats under det första steget – kontextanalysen.

3. Design

Det är nu som själva designarbetet sker. Första gången det här steget görs tar designern vanligtvis fram en enkel prototyp. Därefter följer wireframes (schematisk ritning av lösningen, utan design) och slutligen en färdig hifi-prototyp.

4. Utvärdering

Efter att en prototyp (eller wireframe) har tagits fram frågas potentiella användare om feedback. Det sker vanligtvis genom användartester och/eller kvalitativa undersökningar. Utifrån dem bedöms hur effektiv lösningen är och hur nöjda användarna är med den.

Schematisk illustration över den användarcentrerade designprocessens fyra steg som visar hur processen kan upprepas från början eller från steg två eller tre.

Med empati som drivkraft

Empati är själva kärnan i användarcentrerad design. Designern måste gå i slutanvändarnas skor, förstå deras problem, önskningar och förväntningar. Det är en användarcentrerad mindset som gör att designern kan ta beslut som faller i god jord hos användarna. Empati överbryggar klyftan mellan tekniska lösningar och användarens behov. Det leder till lösningar som verkligen hjälper och uppskattas av användarna.

Användarstudier grunden i användarcentrerad design

Användarcentrerad design inleds alltid med grundlig research av målgruppen. Man samlar in kunskap om deras beteende, preferenser och utmaningar. Det sker genom olika metoder. Undersökningar, intervjuer och användbarhetstester, för att nämna några.

Det är viktigt att förstå i vilken kontext användaren kommer att interagera med lösningen. Det hjälper designern att skräddarsy en lösning som fungerar på ett intuitivt och naturligt sätt för användaren.

Arbetet med att samla in feedback fortsätter efter lansering

Även om den lösning som togs fram med en användarcentrerad arbetsprocess är klar och lanserad, så bör arbetet med att samla in feedback från användarna fortsätta. Fram till att lösningen lanserats har den testats på utvalda användare. Nu kommer den att exponeras för den stora massan. Sannolikt finns det mer värdefull feedback att hämta.

De flesta produkter och tjänster måste som regel utvecklas för att fortsätta vara attraktiva för marknaden. Samma sak gäller användargränssnittet. Marknaden och omvärlden förändras och användarnas livs- och jobbsituation likaså. Därför kan också gränssnittet behöva uppdateras. Det är därför löpande insamling av feedback från användarna viktig. Och den användarcentrerade designprocessen fungerar lika bra här.

Sammanfattning

Användarcentrerad design är mer än ett arbetssätt. Det är en filosofi som strävar att ta fram mer “mänskliga” lösningar. Genom att prioritera empati, användar-research, prototyper, testning och löpande feedback kan man ta fram lösningar som användarna älskar. Med dagens hårda konkurrens måste produkt eller tjänst kunna erbjuda en riktigt bra användarupplevelse om den ska bli framgångsrik. Det uppnås genom användarcentrerad design.

Relaterade artiklar

Se alla Artiklar
UX-förbättringar för e-handel

De här är de viktigaste viktigaste sakerna vi tycker e-handlare bör kika på.

Vad är användarskapat innehåll och varför är det viktigt?

Att låta användarna skapa innehållet på webbplatsen har många fördelar. Inte bara sparar det tid och pengar, det upplevs även som mer äkta och trovärdigt.

7 sätt AI kan användas för att öka den digitala tillgängligheten

AI har fått stort genomslag inom innehållsproduktion. Men artificiell intelligens kan även användas för att öka den digitala tillgängligheten. Och hjälpen är välkommen.

Att skriva tillgängliga texter

Tillgänglig text ska kunna läsas av alla, oavsett funktionsnedsättning. Det tjänar alla på. Vi har samlat de viktigaste riktlinjerna.

Se alla artiklar

Kontakta oss

Fråga mig om du vill veta mer

Anders Widell
Projektledare & marknadsansvarig
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!