En illustration av AI och säkerhet. I centrum syns en AI robot med en lås-symbol på skärmen.

Så kan AI användas för att öka cybersäkerheten

maj 16, 2023
Av Anders Widell

Cyberhoten mot företag blir allt mer kreativa och avancerade. Och AI skapar möjligheter som cyberkriminella inte varit sena med att utnyttja. Lyckligtvis kan företagen slå tillbaka med samma mynt. Läs vidare för AI-baserade säkerhetssystem kan förbättra företagets cyberförsvar.

AI kan således användas både av den “goda” och den “onda” sidan. Det förändrar naturligtvis förutsättningarna för alla som arbetar med cybersäkerhet. Inte bara kan tekniken användas för att möta de artificiella hoten utan även för att hitta eller förebygga hot som tidigare inte varit möjliga att detektera.

AI-baserade säkerhetssystem används alltmer som ett komplement till traditionella cybersäkerhetslösningar. Det utjämnar oddsen och möjliggör det för företag och organisationer att hålla jämna steg med utvecklingen på den “onda” sidan. Låt oss titta på några olika sätt som AI kan användas för att förbättra cybersäkerheten.

Hotdetektion och analys

AI kan analysera stora mängder data och identifiera mönster som inte är lätta att hitta för mänskliga analytiker. Det gör att AI-drivna säkerhetssystem kan upptäcka och svara på säkerhetshot i realtid. På så sätt kan responstiderna kortas ner och konsekvenserna av säkerhetsincidenter minimeras. 

Maskininlärningsalgoritmer kan tränas på historiska data för att identifiera potentiella sårbarheter och hot som kan utnyttjas av angripare. Det gör att man proaktivt kan hantera säkerhetsproblem innan de utnyttjas av cyberkriminella.

Beteendeanalys

AI kan också användas för att övervaka och analysera användarbeteende för att upptäcka avvikelser från det normala. Dessa kan vara tecken på interna hot, så kallade “insiderhot”.

Beteendeanalys kan användas för att hitta ovanliga mönster i användaraktivitet, saker som ligger utanför det normala beteendet. Analysen gör det möjligt att i god tid upptäcka och förhindra datastöld, insiderhandel och andra skadliga aktiviteter. Detta kan hjälpa till att förhindra ekonomiska förluster och skador på varumärket.

En bild som illustrerar en robothand och ett säkerhetslås

Threat intelligence

Genom att arbeta med hot- och underrättelsetjänster (Threat Intelligence), kan man kartlägga hur det så kallade “hotlandskapet” ser ut. I det arbetet kan AI kan användas för att samla in och analysera information från flera källor för att identifiera nya hot och förutsäga attackmönster. 

Den typen av förutsägelser kan i sin tur användas för att skapa proaktiva säkerhetsåtgärder och svara på hot i realtid. AI-drivna säkerhetssystem kan identifiera potentiella hot och prioritera dem baserat på deras allvarlighetsgrad, vilket gör att organisationer kan fokusera sina resurser på de mest kritiska hoten.

Automatisk respons

AI-drivna säkerhetssystem kan också automatisera rutinmässiga säkerhetsuppgifter som att patcha och uppdatera system. Det frigör tid som kan användas för att fokusera på mer komplexa och kanske akutare uppgifter. Det kan även minska effekten av den mänskliga faktorn och minska responstiderna. Automatisk respons kan användas för att begränsa hot och minska konsekvenser säkerhetsincidenter.

Malware-detektion

AI kan användas för att upptäcka nya och okända skadeprogram, (malware) som traditionella antivirusprogram inte kan identifiera. AI-baserade system analyserar och jämför filsignaturer och beteenden för att hitta misstänkt aktivitet. Det gör att man snabbt kan upptäcka och förhindra skadlig kod från att spridas och orsaka skador.

Cyberförsvar

AI kan hjälpa till att stärka organisationers cyberförsvar genom att simulera attacker och upptäcka sårbarheter som kan utnyttjas av angripare. Test av säkerhetslösningar är ett annan bra tillämpning som kan hjälpa företag att utveckla mer robusta cybersäkerhetsstrategier och säkerhetslösningar.

Sammanfattningsvis

Det finns många bra AI-drivna verktyg och metoder som kan till att förbättra cybersäkerheten. De är utmärkta komplement till traditionella metoder och kan användas på många sätt för att stärka upp cybersäkerheten. Rätt använda kan de hjälpa företag att ligga steget före de cyberkriminella så att känsliga data och tillgångar kan skyddas från skadliga aktiviteter.

Har ni frågor runt cybersäkerhet i er egen organisation, tveka inte att höra av er till oss.

Lyssna på vår podcast om säkerhet

 
  • Author: Anders Widell – Marknadschef/Head of Marketing
    Kontaktperson
    Anders Widell
    Marknadschef