ikon

Systemutveckling

Digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter. Vi på Odd Hill tar fram lösningarna som gör att ni kan dra full fördel av dem. System som skapar affärer, underlättar verksamheten eller stärker er verksamhet. Vi tar ert projekt hela vägen från idé till driftsättning och förvaltning, genom hela systemets livscykel.

"Lättrörlig" systemutveckling i en föränderlig värld

Vi lever i en väldigt spännande tid där den tekniska utvecklingen går framåt med stormsteg. Det gör att förutsättningarna ständigt förändras, inte bara tekniskt, utan även sett till nya affärsmöjligheter. Men man måste vara snabb på bollen för att kunna vinna marknadsandelar.

Därför har vi på Odd Hill specialiserat oss på vad vi kallar för "lättrörlig systemutveckling". Vårt fokus har alltid legat på att bygga pålitliga, säkra och lättanvända system som användarna älskar. Men vi har sett att tid och kostnad till driftsättning, är faktorer som blir allt viktigare och måste tas med i kalkylen. 

Att snabbt kunna få upp ett system för att testa en idé eller att vara först till kvarn, kan vara ett bättre alternativ än omfattande och ambitiösa projekt som hunnit bli utdaterade innan de är färdiga. Därför är de system vi bygger anpassade för att snabbt kunna driftsättas och sedan enkelt kunna byggas på iterativt.

Ett bra partnerskap nyckeln till framgång

Vi kan inte nog betona vikten av ett bra partnerskap när det gäller systemutveckling. Vi tror stenhårt på en transparent och inkluderande process där du ingår som en naturlig medlem i teamet på Odd Hill. Det säkerställer att det vi gör är i linje med dina förväntningar och önskemål. Du kan er verksamhet och målgrupp till fullo och vi är experter på teknik och UX.

Odd Hill är en stark och viktig partner till oss i utvecklingen av vår hemsida och vårt onboardingflöde. Som byrå är OddHill med oss hela vägen från idé till färdigt resultat och alltid med fokus på kvalité, en god kundupplevelse och en hög förståelse för den reglerade bransch vi verkar i.

Pontus von Sydow, Commercial Manager, Lån & Sparbank Sverige

De olika stegen i Odd Hills process

ikon

Kartlägga & förstå

Vi lär känna er verksamhet och kartlägger era målgrupper och behov.
ikon

Kravställa & definiera

Vi omvandlar det vi lärt oss till wireframes, design och en plan för hur systemet ska byggas.
ikon

Bygga & kvalitetssäkra

Vi börjar med det grundläggande och bygger sedan på och förädlar enligt principen mest prioriterat först.
ikon

Leverera & repetera

Driftsättning med en infrastruktur som kan förvaltas och vidareutvecklas på ett effektivt och säkert sätt.

Ert dedikerade team på Odd Hill

Ett typiskt systemutvecklingsprojekt består av flera olika faser. Behovsanalys, gränssnittsdesign, utveckling och testning, för att nämna några. Vi har samlat alla de viktiga nyckelkompetenserna som behövs i huset – strateger, affärsutvecklare, UX-designers, utvecklare och projektledare. Det gör att vi kan sätta ihop ett unikt team som ser till att ert system blir precis så bra som ni förväntar er.

Maximalt värde av din budget

På Odd Hill tillämpar vi agil metod när vi jobbar med systemutveckling. Enkelt uttryckt innebär det att vi börjar med det grundläggande och sedan bygger på och förädlar systemet iterativt enligt en prioritering som ni som beställare är med och bestämmer.

Fördelen med detta är att du som kund tidigt får se hur ert system växer fram och kan ge löpande feedback under vägen. På så sätt säkerställer vi att vi prioriterar rätt saker och att ni får maximalt ut av er budget.

Varför Odd Hill?

Vi har lärt oss att det är vårt sätt att att engagera oss i våra kundrelationer som får oss att sticka ut. Vi ser relationen med dig som kund som ett långsiktigt partnerskap, byggt på öppenhet och förtroende. Vi tror på ärlighet, transparens, ödmjukhet och att vara sig själv. Med ett sådant partnerskap som grund kan vi uträtta storverk tillsammans.

Tjänster

UI/UX-design
Utveckling
Övervakning
Säkerhet
Integrationer

Verktyg & tekniker

React
Node
Symfony
Drupal
  • Olof Bokedal - Operativ chef på Odd Hill
    Kontaktperson
    Olof Bokedal
    Operativ chef