Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
Kikare

Konkurrentanalys ur ett designperspektiv

Emil Seres
November 9, 2020

Genom att analysera och granska kundens konkurrenter möjliggör vi differentiering. Det är ett vanligt inslag i framtagningen av en varumärkesplattform för att sätta rätt strategi. Men för en designer kan det vara så mycket mer. Många gånger är det grundstenen för inspiration. Kanske har en konkurrent redan tagit fram den optimala lösningen på ditt problem? Eller ännu bättre – den visar dig hur du inte ska gå tillväga. En konkurrentanalys möjliggör en bättre slutprodukt.

Genomförande – hur och när?

Den genomförs i ett tidigt skede – ofta i samband med en förstudie eller när det ska läggas en digitaliseringsstrategi. Den ligger sedan till grund för hela projektets fortlöpande, men bör också ses som ett levande dokument där nya findings hela tiden matas in. Detta för att en designprocess alltid är iterativ.

Första steget i en konkurrentanalys är att samla in data om vilka relevanta konkurrenter som finns. Denna information tillhandahålls oftast av beställaren, men som ett steg i kvalitetssäkringen brukar jag alltid göra en egen granskning också. En kompletterande sökning med nya sökord och formuleringar görs för att säkerställa att inga uppstickare har missats.

Därefter brukar jag strukturera upp samtliga företag och URL:er i ett dokument tillsammans med deras primära budskap och första intryck. Notera att det första intrycket kan inkomma från många sidor – och inte bara startsidan – vilket man bör ha med sig i hela tankeprocessen. Särskilt viktigt för min del här är att notera det visuella och kommunikativa intrycket av varumärket – som alltid säger en hel del om företaget.

Sedan görs en slags kvalitetsfiltrering, från toppkonkurrent i fallande ordning för att sortera ut de starkaste konkurrenterna och göra en mer djupgående analys på dessa. Den baseras på följande frågeställningar:

  • Vem riktar de sig till och har företagen exakt samma målgrupp? Om inte: varför och hur skiljer de sig åt?
  • Var börjar respektive slutar kundresan? Arbetar företaget med ren försäljning, inbound marketing eller enbart varumärkesstärkande medel? Finns ett tydligt erbjudande?
  • Finns det något sekundärt budskap – eller genomsyras deras initiala och primära budskap genom helheten?
  • Vilken typ av content presenteras? Är det av hög kvalité? Här granskas allt från bildval till formuleringar, textmängd och så vidare.
  • Hur ser företagets budskap ut på andra kanaler som Facebook och LinkedIn? Vad kommuniceras ut? Finns det en röd tråd i kommunikationen? Har användarna några ord att säga om företaget i fråga?
  • Vilka ord lägger dom tyngd på gällande sin SEO?
  • Vad verkar vara viktigast på sajten? Vad får mest utrymme, vad pushar man för och hur ser ingångarna ut?
  • Hur ser deras användarflöden ut? Vilken struktur finns? Hur har man tänkt kring navigationen?

Konkurrentanalys – ett nödvändigt ont?

Som designer stöter man ständigt på svårigheter i arbetsprocessen – både strukturella men också visuella – och då är det av stort värde att kontinuerligt kolla hur andra inom samma område har behandlat just det specifika ärendet du jobbar på. Många anser att en konkurrentanalys är ett nödvändigt ont, och genomför den lite snabbt i förbifarten. Det innebär att många av de värdefulla insikterna kan missas. Insikter som skulle kunna vara den avgörande skillnaden på om du blir vald eller inte av en potentiell kund och köpare. Jag är övertygad om att en konkurrentanalys är en vital och ytterst viktig analys att genomföra och luta dig tillbaka mot.

Behöver du hjälp att göra en analys av dina konkurrenter? Du är alltid välkommen att kontakta oss på Odd Hill.

Relaterade artiklar

Se alla Artiklar
Låt användarna visa vägen

Hur tar man fram digital gränssnittsdesign som både älskas av användarna och är bra för affärerna?

UX-förbättringar för e-handel

De här är de viktigaste viktigaste sakerna vi tycker e-handlare bör kika på.

Vad är användarskapat innehåll och varför är det viktigt?

Att låta användarna skapa innehållet på webbplatsen har många fördelar. Inte bara sparar det tid och pengar, det upplevs även som mer äkta och trovärdigt.

7 sätt AI kan användas för att öka den digitala tillgängligheten

AI har fått stort genomslag inom innehållsproduktion. Men artificiell intelligens kan även användas för att öka den digitala tillgängligheten. Och hjälpen är välkommen.

Se alla artiklar

Kontakta oss

Jag berättar gärna mer

Olof Bokedal
CTO
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!