Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
Förstoringsglas

UX-granskning (UX audit)

Emil Seres
April 15, 2021

UX-granskning, eller UX audit som det kallas, är en vital process för företags digitala framgång. Den låter oss identifiera problemområden så att vi effektivt kan hantera dem. Utifrån vår erfarenhet på Odd Hill följer nedan en kort beskrivning av vad en UX-granskning är, vad den bör innehålla och när i tiden den bör genomföras.

Först och främst behöver vi reda ut vad UX betyder. UX, eller User Experience, handlar om vad kunden (eller användaren) känner när den använder en tjänst eller produkt – från start till mål. Den inkluderar alla aspekter så som varumärke, design, användbarhet och funktion. Vill du fördjupa dig mer inom UX kan du läsa artikeln: Vad är egentligen UX?

Vad är UX-granskning?

UX-granskning (UX audit) är en process där en designer analyserar och bedömer helheten av en hemsida eller applikation. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt för de som vill identifiera problem eller förbättringsområden, för att senare på ett effektivt sätt kunna åtgärda dessa.

Om en besökare stöter på påtagliga eller större problem finns en överväldigande risk att webbläsaren stängs ner, och en konvertering tappas. Oavsett om du säljer produkter och därmed tappar direkt inkomst, eller om du försöker samla in e-postadresser för fortsatt bearbetning eller dylikt så är effekten förödande. Problem på hemsidan kan också ha andra bieffekter, som till exempel tappat förtroende för varumärke – något som i det långa loppet är värre än tappad inkomst.

När bör en UX-granskning genomföras?

En UX audit genomförs bäst på en befintlig hemsida eller applikation som har hunnit samla på sig användardata genom åren. Men även nyare webbsidor eller applikation kan ha brister.

Granskningen bör genomföras om man anar eller är medveten om att sidan eller applikationen har ett mål som inte uppfylls. Den kanske har många besökare, men få eller lågkvalitativa leads och inga konverteringar. Som produktägare måste man då ställa sig frågan varför det är så. Svaret är att det alltid finns förbättringspotential, och oftast mer än vad man tror. Kanske kan en enkel justering leda till många fler kvalitativa leads?

Problemområden som ofta behöver finslipas är användarvänlighet och tillgänglighet, inputfält, länkar och abrupta slut, visuella brister, irritationsmoment samt konvertering. Givetvis finns det många fler områden att analysera och utvärdera.

Användarvänlighet och tillgänglighet

Att ha en hemsida eller applikation som inkluderar alla, oavsett om du har begränsad syn eller annan funktionsnedsättning, är för många givet. Men i själva verket når majoriteten av alla digitala produkter inte upp till de riktlinjer som finns på webben.

Inputfält

Det finns vissa standarder som en användare förväntar sig vid ifyllande av data.

  • En ikon för att dölja och visa lösenord. Det är en bättre metod än att låta användaren fylla i lösenordet två gånger, då viss frustration enkelt kan uppkomma – framförallt i mindre enheter som mobiler.
  • Alltid använda en rubrik ovanför inputfält tillsammans med en anpassad placeholder-text. Att bara använda placeholder-text kan vara högst förvirrande när användaren skall granska sin angivna text.
  • Autofill vid längre formulär. För vem vill fylla i sina uppgifter hela tiden när den inte behöver det?

Länkar och abrupta slut

Ett annat vanligt problemområde är brutna länkar som leder till 404-sidor (tomma sidor). Det är något som lätt kan bli bortglömt att dubbelkolla. Samma sak gäller för vidarelänkningar på hemsidan – såklart relevanta sådana, och gärna flera stycken. Detta gör att avvisningsfrekvensen minskar, och besökare stannar kvar längre på sidan.

Visuella brister

En visuell brist är när ett element inte ser ut som förväntat, eller bara inte ser visuellt attraktivt ut. Besökaren ska alltid lämna en hemsida eller applikation med en positiv upplevelse, vilket i slutändan reflekterar på omdömet av varumärket. Att undvika så många visuella brister som möjligt är därför att sträva mot.

Irritationsmoment

Om en funktionalitet inte fungerar exakt som det är tänkt kan det vara irriterande. Det är viktigt att dubbelkolla alla tänkbara enheter och webbläsare. Ibland missas små, men ack så viktiga detaljer som gör att besökaren inte lämnar med en annars positiv upplevelse.

Konvertering

Att förbättra sin konvertering är för många av högsta prioritet, vilket är fullt förståeligt – ökad inkomst innebär ofta att mer pengar kan läggas på att förbättra webbsidan eller applikationen. Varje liten justering till det bättre i kundresan ökar chansen för konvertering.

Hur går processen till?

Dags att sätta igång, men hur går det egentligen till? Till skillnad från de flesta andra verktyg i en UX-designers arsenal så finns det inget universellt tillvägagångssätt för just UX-granskning. Processen behöver se olika ut beroende på vilken typ av hemsida som ska granskas samt vilken målsättning som finns i form av vad som ska identifieras och prioriteras.

När grunderna är satta, påbörjas arbetet utifrån ett fågelperspektiv. Vi på Odd Hill brukar dela in processen i tre faser, där först en datainsamling för ett specifikt granskningsområde sker. Kort därefter ett gediget analysarbete, för att slutligen sammanställa och rapportera resultatet. När processen för första granskningsområdet är färdigt upprepar vi processen och går vidare till nästa område.

De olika faserna i processen:

Datainsamling

Utgångspunkten är att skapa sig en generell uppfattning. Denna första fas handlar om att samla in relevant data och sätta upp en struktur på rapportering. Vi kan aldrig få för mycket kvantitativ och kvalitativ data att analysera. Data som primärt samlas in sker från Google Analytics, intervjuer, enkäter och Hotjar – allt för att lära känna våra användare bättre och förstå deras situation och agerande.

Analysarbete

Efter insamling av data sker en analys av allt material. Vi jobbar stegvis igenom samtliga problemområden med bästa UX-praxis validerat.

I samband med analysarbetet sker benchmarking, för att kolla hur andra hanterar eller presenterar en funktion. Inte minst i olika enheter och webbläsare.

Det sker också en övergripande trendspaning, då det är viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om nya tekniska lösningar och bästa tillvägagångssätt.

Rapportering av resultat

När datainsamlingen och analysen är klar sammanställer vi allt i en överskådlig rapport till dig. Vi kommer med konkreta förslag på åtgärder som förbättrar användarupplevelsen. Åtgärdsförslag stöttas upp med förklaringar och argument till våra resonemang.

Vad tittar vi på?

Beroende på målsättning kan det finnas en stor vinning i att begränsa verktyg och metoder i processen, då en UX-gransknings omfattning kan bli enorm. Men för vissa är det just en djupgående och detaljerad analys som behövs – och då ska den såklart göras i sin fulla potential.

Granskningen är flexibel och anpassar sig efter kunden och webbsidans behov. För vissa så är tillgänglighetsanpassning av högsta värde, och för andra är det att öka konvertering.

Våra UX-granskningar brukar som grund innehålla:

Konkurrentanalys

En analys för att identifiera och utvärdera konkurrenter, som får oss att tänka bredare och hitta alternativa lösningar på eventuella problem. Ibland har inte konkurrenterna den optimala lösningen, och då är det viktigt att titta på andra alternativ – benchmarking är alltid värdefullt.

Användarvänlighet och tillgänglighet

Test av samtliga komponenter i olika enheter och responsiva vyer för att kontrollera hur väl tillgänglighetsanpassningen fungerar.

Kundresor & konvertering

Kontrollera att produktägarens målsättning kan förverkligas, och att användarna på ett enkelt och smärtfritt sätt kan genomföra en beställning eller dylikt – oavsett vem du är och hur ditt navigationsmönster ser ut.

Analys av informationsarkitektur (IA)

Se över strukturen för webbplatsen och analysera om den möter användarens förväntningar. Det hjälper oss också finna eventuella sidor med samma eller liknande budskap till varandra – något som kan vara skadligt för SEO.

Heat maps

En heat map är en grafisk visualisering av data som visar olika värden genom färger. De används för att summera och tydliggöra komplex data. Vid vår analys används heat maps primärt för att se vad användarna klickar mest på. Det hjälper oss att sätta en hierarki beroende på vad besökaren förväntar sig.

Scroll maps

Likt ovanstående är scroll maps en visualisering av summerad data. Datan ger oss en indikation för hur långt ner en användare är villig att scrolla innan den klickar på något. Med detta får vi kunskap om vilka moduler och budskap vi bör placera högst upp.

Intervjuer & enkäter

Användarinput är det mest användbara vi kan få. Beroende på vår frågeställning, bör en kvalitativ eller kvantitativ intervju genomföras. Enkäter kan också vara ett bra komplement.

Finns det lågt hängande frukter eller saker du enkelt kan göra själv så tar vi upp dem.

Vad är utkomsten?

Att genomföra en UX-granskning är en vital del för att få nöjda kunder på en webbplats eller applikation. Det hjälper oss att effektivt belysa problemområden för att sedan kunna jobba fram en träffsäker lösning. Även om fokuset inte ligger på att presentera en lösning i detta skede, kommer kortare och enklare lösningsförslag att finnas med. Det är viktigt att ta hand om bra tankar och idéer som eventuellt kan uppkomma under granskningen.

Våra iakttagelser kommer att presenteras och diskuteras tillsammans med alla i arbetsgruppen, och vad nästa steg blir är helt upp till beställaren av granskningen.

Vad du får av Odd Hills UX-granskning:

  • Definierade problemområden
  • Åtgärdsförslag i text
  • Djupgående analys av en UX-designer
  • Listning av lågt hängande frukter
  • Resultat från användarintervjuer
  • Mätdata från Google Analytics och Hotjar (om möjligt)

Sammanfattning

Nöjda kunder bryr sig om dig, precis på samma sätt som du bryr dig om dem. Därför är det extra viktigt att hela tiden försöka utvecklas och förbättras för såväl din som deras skull.

Låt Odd Hill göra en UX-granskning av din webbplats eller applikation. På det sättet får du en god uppfattning vilka potentiella förbättringar som behöver göras. Det finns säkert flera lågt hängande frukter att plocka saker som du enkelt kan åtgärda.

Relaterade artiklar

Se alla Artiklar
Låt användarna visa vägen

Hur tar man fram digital gränssnittsdesign som både älskas av användarna och är bra för affärerna?

UX-förbättringar för e-handel

De här är de viktigaste viktigaste sakerna vi tycker e-handlare bör kika på.

Vad är användarskapat innehåll och varför är det viktigt?

Att låta användarna skapa innehållet på webbplatsen har många fördelar. Inte bara sparar det tid och pengar, det upplevs även som mer äkta och trovärdigt.

7 sätt AI kan användas för att öka den digitala tillgängligheten

AI har fått stort genomslag inom innehållsproduktion. Men artificiell intelligens kan även användas för att öka den digitala tillgängligheten. Och hjälpen är välkommen.

Se alla artiklar

Kontakta oss

Vill du veta mer om effektiv digital kommunikation?

Ola Frick
Designer
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!