Genom att klicka på "acceptera alla cookies" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Läs mer i våra Integritets- och Cookie policy för mer information.
En simpel illustration av en person med utsträckta armar som symboliserar tillgänglighetsanpassning

WCAG och kraven om tillgänglighet på webben för offentlig verksamhet

Michelle Nordqvist
February 4, 2020

Det digitala rummet utvecklas mer och mer vilket i sin tur leder till fler tekniska såväl som funktionella och strukturella utmaningar.

Vad är WCAG?

Som ett led i att göra webben tillgänglighetsanpassad för alla har man tagit fram riktlinjer, WCAG, som går ut på att ge direktiv och en ökad förståelse för hur man bör utforma sin webb för att alla ska kunna ta del av den. Det kan röra sig om att optimera webbplatsen för synskadade som använder olika hjälpmedel som skärmläsning eller att presentera innehåll på ett sätt som gör att det blir lättare för någon med kognitiv nedsättning att fortfarande kunna tillgodogöra sig information. När man har utformat WCAG har man följt fyra principer:

  • Möjlig att uppfatta
  • Hanterbar
  • Begriplig
  • Robust

Vad måste vi göra för att vår webbplats ska följa de krav som finns?

https://webbriktlinjer.se/ finns alla riktlinjer samlade. Där finns också en smart och pedagogisk e-learning sektion där du kan se filmer och få tips på var du hittar information baserat på hur mycket tid du vill lägga på att lära dig om riktlinjerna och jobba aktivt efter dem.      

Vem måste följa kraven?

Alla offentliga verksamheter är berörda av kraven. Till offentlig verksamhet räknas statliga och kommunala myndigheter, beslutande organ i kommuner och regioner, offentligt styrda organ och sammanslutningar mellan dessa. Kraven appliceras också på vissa privata aktörer inom till exempel skola, vård och omsorg.

När börjar kraven gälla?

Kraven har redan börjat gälla för nya webbplatser, dvs webbplatser som lanserats efter den 22 september 2019. Från och med 23 september 2020 måste alla offentliga verksamheter tillgänglighetsanpassa sina webbplatser efter WCAG 2.1 (AA).

Nästa steg är webbapplikationer som behöver tillgänglighetsanpassat senast 23 juni 2021.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

DIGG är en myndighet som startade upp den 1 september 2018. Deras uppdrag ligger i att tänka nytt och att stödja den digitala utvecklingen för att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. De har samlat de vanligaste frågorna och svaren om riktlinjerna för offentlig verksamhet här.

Tillgänglighetsredogörelse

Förutom att offentliga aktörer måste tillgänglighetsanpassa sina webbplatser måste de också lämna in något som kallas Tillgänglighetsredogörelse. I denna ska man redogöra för hur man tillmötesgår tillgänglighetskravet. Redogörelsen måste vara inlämnad senast det datum då riktlinjerna börjar gälla.

Vad händer om man inte följer kraven?

Om det framkommer att man inte tillgänglighetsanpassat sin webbplats alls eller tillräckligt kan man bli anmäld till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Då blir din webbplats granskad och finner DIGG att ni bristfälligt lever upp till de krav som finns tar de kontakt med er för att se till att bristerna åtgärdas. Om ni fortfarande inte åtgärder bristerna efter detta kan ni tvingas att betala böter.

Behöver ni hjälp med att tillgänglighetsanpassa er webbplats?

Vi på Odd Hill har experter inom WCAG och webb. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa er få en mer användarvänlig webb!

Relaterade artiklar

Se alla Artiklar
Låt användarna visa vägen

Hur tar man fram digital gränssnittsdesign som både älskas av användarna och är bra för affärerna?

UX-förbättringar för e-handel

De här är de viktigaste viktigaste sakerna vi tycker e-handlare bör kika på.

Vad är användarskapat innehåll och varför är det viktigt?

Att låta användarna skapa innehållet på webbplatsen har många fördelar. Inte bara sparar det tid och pengar, det upplevs även som mer äkta och trovärdigt.

7 sätt AI kan användas för att öka den digitala tillgängligheten

AI har fått stort genomslag inom innehållsproduktion. Men artificiell intelligens kan även användas för att öka den digitala tillgängligheten. Och hjälpen är välkommen.

Se alla artiklar

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med mig

Sebastian Larsson
Utvecklare
Tack så mycket!

Vi har mottagit ditt meddelande och uppskattar att du tog dig tid att kontakta oss.

Om du har ytterligare frågor eller behöver omedelbar hjälp, är du välkommen att kontakta oss direkt på +46 768 58 22 10.
Vi ser fram emot att höra från dig snart!
Oops! Något gick fel. Försök gärna igen eller kontakta oss på +46 768 58 22 10. Tack!