Cereal fun typography

Hur och varför vi arbetar med typografi

maj 20, 2020
Av Emil Seres

Typografi är läran om bokstäver och dess kombinationer, och framförallt en av de viktigaste och mest vitala delarna i all kommunikation. Ett av de viktigaste orden för oss på Odd Hill är just kommunikation – så här kommer lite tips och trix från oss.

Tre vanliga typer av typografi

Innan vi djupdyker i vår trendspaning och personliga favoriter behöver vi reda ut vilka kategorier av typografi det finns. Nedan kommer argumenterbart de tre vanligaste sorterna.

Serif

En serif är en smal linje/streck som oftast sitter i de olika slut på en bokstav eller siffra. De anses ofta vara svårlästa och inte passande på digitala medier – framförallt förr när vår skärmteknologi inte var lika långt kommen.

Det finns många underkategorier till seriffer, där den mest omtalade är slab-serif.
 

Serif

Sans-serif

Om ett typsnitt inte har dessa utstickande små linjer/streck så är det en sans-serif. De har oftast genomgående samma tjocklek, med fokus på enkelhet och minimalism. Trots det anses de ofta vara lite klumpigare än seriffer, och ger i regel inte samma exklusiva känsla.

Sans-serif

Monospace (& de andra)

Som namnet antyder har typsnitt inom kategorin monospace alltid samma yta för varje bokstav och tecken. Monospace kan vara antingen en seriff eller en sans-serif, men då kategorin har blivit så vitt spridd klassas den ofta som sin egna. Samma sak gäller bland annat för Blackletter, script och dekorativ också. De vanligaste ändamålet för monospace är skrivmaskiner och kanske framförallt det som vi på Odd Hill kan bäst: kod.

Monospace

Tre anledningar varför typografi är så viktigt

Företagets identitet och personlighet

Ett företags identitet och personlighet behöver genomsyras i dess typografi. Allt från vilket typsnitt som väljs till hur texten placeras och uttrycks på mediet. En genomarbetad typografi ska uttrycka identiteten.

Läsbarhet och informationshierarki

Att visa relevant information i korrekt ordning, i lättläst format och överkomlig textmängd är ytterst viktigt. Det gäller också att texten har bra balans på storlek, tillräckligt hög kontrast och andra WCAG (Web Content Accessibility Guideline) krav för att ge en professionell och korrekt upplevelse för besökaren.

Psst. Läs gärna vår artikel om WCAG för att bemästra alla krav som ställs om bland annat typografi.

En designfråga

Oundvikligt är det också en designfråga, och beroende på hur det ser ut tilltalar du olika personer och målgrupper. Med hjälp av typografi kan du bland annat uppfattas som modern, vintage eller kanske mer/mindre personlig. Utseendet kan också vara en avgörande faktor om personen i fråga kommer läsa igenom den där långa texten eller ej.

Tre typografiska trender

Återkomsten av seriffer

Under 2020 har en markant ökning av seriffer uppkommit. Som tidigare nämnt så har inte seriffer används på digitala medier i samma utsträckning som sans-seriffer, men det håller på att ändras. En stor anledning är att de ger en personligare känsla än tidigare typografiska trender – något som anses allt viktigare i vårt samhälle av oändlig och oavbruten information.

Sundprojekt

Sundprojekt.se använder den personliga seriffen Big Moore

Custom-made

Egengjorda typsnitt blir allt vanligare. En omtalad font är San Francisco, skapad av Apple, som är en alternativ version av tidlösa Helvetica Neue. Det var förvisso ett par år sedan denna släpptes, men trenden att stora företag tar fram sina egna typsnitt bara växer. Fördelarna är många så beslutet är definitivt befogat. Till exempel så går det enkelt att spara in på kostnader genom att slopa licenskostnader. Det hjälper också att skapa den rätta känslan, och ge varumärket en unikitet och identitet även i ren skrift. 

Dekorativa

På tal om custom-typsnitt, så har dekorativa fonter blivit allt populärare. På ett lekfullt och charmigt vis kan produkten eller varan återspeglas i typografi.
 

Decorative 7

En kreativ sjua skapad av Lucas Wakamatsu

Less is more

Har ni börjat tröttna på uttrycket “Less is more” ännu? Det är ingen ny trend för 2020 och har minst sagt etablerat sig sen länge, men det är svårt att göra en lista över populära trender utan att nämna den.

Outlined

Något som däremot har fått stor spridning 2020 som rimligtvis bör ingå under kategorin “less is more” är outlined fonts. Det vill säga när typsnittet inte är ifyllt, utan istället enbart att linjerna runt syns.
 

Zoccon

Ett praktexempel hittas på zoccon.me där fyllda bokstäver kombineras med enbart linjerade bokstäver.

Tre favorittypsnitt

Beroende på vad du ska ta fram för visuell produkt, och vilket ändamål typsnittet har, finns det några favoriter hos oss. Nedan följer tre av dessa:

Helvetica Neue

Det är ett säkert kort att nämna Helvetica Neue, då det av många anses vara det mest användbara typsnittet som finns. Det är också av den anledningen som typsnittet finns med på vår lista; det går nämligen alltid att använda med framgång. Går dessutom lika bra att använda i rubriker som brödtext. Nu när ni har koll seriffer och sans-seriffer – vilket tillhör Helvetica Neue?

Helvetica Neue

Trajan

Ett mer nischat typsnitt är seriffen Trajan, som enbart finns i kapitäler (stor bokstav) och dess utseende är från romerskt ursprung. Beroende på vilken look’n feel du är ute efter, gör sig Trajan väldigt bra i rubriker och underrubriker. Den kan dessutom aktiveras här om du har en aktiv prenumeration på Creative Cloud.

Trajan

Viktor Script

Ett mer okänt typsnitt är Viktor Script som är designat av Erik Marinovich. Ett mångsidigt script som ofta fungerar bra som ett komplement-typsnitt. Den kan aktiveras här om du har en aktiv prenumeration på Creative Cloud.

Viktor Script

Tre typografiska anledningar att kontakta oss

  • Vi ger roliga speltips som idag är detta om teckenavstånd. Desto bättre du kernar, desto mer poäng får du. Kul va?

  • Vi sitter med typografi dag in och dag ut, och hjälper dig gärna i dina typografiska utmaningar – stora som små.

  • Vi kan dessutom mer än bara typografi då vi är en digital byrå. Kontakta oss för att veta mer.