Article UX

Vad är egentligen UX?

nov 6, 2020
Av Ola Frick

UX i sin kärna handlar om vad kunden eller användaren känner. Hur kan man göra användarens interaktion så enkel och effektiv som möjligt? UX-design är ett begrepp som många hört talas om, men kanske inte riktigt förstått vad det innebär. Men vad är UX-design och varför det är viktigt? Här ska vi försöka tydliggöra begreppet.

UX = Användarupplevelse

User Experience handlar om att skapa ett mervärde för en produkt. I designarbetet utgår man alltid från behoven hos de människor som ska använda produkten, och tar därför inte bara fram något visuellt attraktivt och funktionellt, utan tänker även steget vidare med tanke på människors känslor och beteenden. Målet är att produkten i slutändan ska motsvara något som användaren tycker om att använda.

Om en produkt eller tjänst upplevs som svår att använda, felriktad eller missar målet att uppfylla användarens behov, kommer den snabbt tappa sin publik, vilket naturligtvis innebär bortkastade pengar, tid och potential.

Tid väl investerad 

Det räcker inte längre att en produkt fungerar. Bra UX är lika viktigt för att få användarna att stanna kvar, speciellt i sammanhang där det är stenhård konkurrens om uppmärksamhet. Är produktens användarupplevelsen sämre än konkurrenternas kommer därmed produkten att halka efter. Därför är det värt att lägga ner tid på UX-arbetet för att få en mer genomtänkt slutprodukt som skapar nöjdhet och lojalitet hos användarna, vilket i sin tur boostar försäljningen eller skapar annan nytta. 

UX böcker

UX är ett begrepp myntat av författaren & professorn Don Norman. Enligt Norman ska användaren vara en viktig del i utvecklandet och för att säkerhetsställa produktens värde, annars kan användaren förloras om användbarheten är dålig.

"Design is really an act of communication, which means having a deep understanding of the person with whom the designer is communicating.”

Don Norman

Hur ser UX-processen ut för Odd Hill?

Vad gör en UX-designer och hur ser en typisk arbetsgång ut? Grovhugget och förenklat så ser processen för allt UX-arbete ut så här:

 • Strategi
  Förstå problemet och definiera affärsmålet.
 • Research/Analys
  Djupdykning och kartläggning av målgrupperna genom workshops, intervjuer, enkäter och data.
 • Design
  Definiera hur produkten ska se ut och fungera i praktiken, genom wireframes och prototyper.
 • Testning & Kvalitetssäkring
  Testa och kvalitetssäkra produktionen för att säkerställa att produkten gör det den ska.
 • Iterera för förbättringar
  För att vi ska uppnå bästa resultat upprepas stegen i processen. En designprocess ska vara iterativ och förbättras efter lansering.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med UX-design eller något annat UX relaterat. Att låta oss få göra en UX-granskning (UX audit) på din webbplats skulle kunna vara en bra start.

 • Ola Frick - Designer på Odd Hill.
  Kontaktperson
  Ola Frick
  Designer
 • UX böcker
  WCAG1