Articles

We have gathered articles based on our knowledge, experience and our insights within development, UX/UI design and business strategy. In swedish, sorry!

förstoringsglas på en bordsskiva

UX-granskning

UX-granskning låter oss identifiera problemområden så att vi effektivt kan hantera dem.

Två händer på en skiss med wireframes över en webbplats

Kravställning enligt Odd Hill

När det gäller mjukvaruutveckling är det lätt att springa förbi det kanske viktigaste momentet – kravställningen. Lösningen måste komma ur en behovsanalys, inte tvärtom.

Front end

Att praktisera på Odd Hill

Jag och två andra blivande front-end-utvecklare har den här hösten haft möjligheten att praktisera på Odd Hill.

UX design

Vad är egentligen UX?

Design är en kommunikationshandling, därför är det av högsta vikt att ha en djup förståelse för den person som designern kommunicerar med.