Articles

We have gathered articles based on our knowledge, experience and our insights within development, UX/UI design and business strategy. In swedish, sorry!

En penna med locket av mot gul bakgrund

Förstudie inför ert webbprojekt?

Många företag prioriterar bort en ordentlig förstudie då de ofta anser att de har stenkoll på sina målgrupper och vad deras webbplats ska göra. Men man har allt att vinna på att lägga lite extra krut på det viktiga förarbetet!

Motion

UI-animationer ger mervärde

För att få en digital produkt som levererar på helheten anser vi att UI-animationer är ett måste. Men är det värt att lägga pengar på mervärdet det skapar?

Bad Cropping

Bildhantering på webben

Att hantera bilder på sin hemsida kan vara knepigt för de ovana. Denna guide underlättar din bildhantering.